Що таке конвертованість валюти?

Конвертованість валюти – це здатність валюти обмінюватися на інші іноземні валюти. Режим оборотності валют може відрізнятися для резидентів і нерезидентів, може поширюватися на поточні операції, пов'язані з повсякденною зовнішньоекономічною діяльністю, і операції, що відображають рух капіталів.

Конвертованість являє собою режим національної валюти, який характеризується відсутністю обмежень по поточних операціях (торгівля товарами та послугами), ринковим валютним курсом, дозволом нерезидентам проводити в ньому операції (а резидентам – в іноземних валютах). Конвертованість – це, по суті, зв'язок внутрішнього і світового ринків через гнучкий валютний курс національної грошової одиниці при існуючій свободу торгівлі.

Конвертованість валют в умовах золотого стандарту є абсолютною. При всіх інших умовах функціонування міжнародної валютної системи конвертованість валют можна охарактеризувати тільки як відносну. У цьому випадку вона проявляється в обміні валюти однієї країни тільки на валюти інших країн, але не на золото.

Існуючі види конвертованості можна поділити на дві умовні групи: повна конвертованість і конвертованість часткова. Повна конвертованість означає відсутність будь-яких обмежень для національних та іноземних власників валюти даної країни на її ввезення-вивезення або переказ за кордон при здійсненні будь-яких операцій у будь-який час. Часткова конвертованість вказує на існування певних валютних обмежень, які поширюються на суб'єктів, об'єкти та зони оборотності. Введення часткової конвертованості для резидентів, тобто місцевих власників валюти, означає надання їм права вільного ввезення-вивезення та переказу коштів за кордон, купівлі іноземної валюти без будь-яких обмежень. Така форма часткової конвертованості вводиться з метою лібералізації імпорту і називається внутрішньою. Введення часткової конвертованості тільки для нерезидентів (за рахунками іноземних фізичних і юридичних осіб) отримало назву зовнішньої конвертованості. Для резидентів валютні обмеження в цьому випадку зберігаються. Часткова конвертованість може поширюватися на окремі види валют і валютних коштів. Так, якщо об'єктом конвертованості є валютні кошти, отримані в результаті поточних операцій (тобто пов'язані із зовнішньою торгівлею, туризмом та іншими), то ми маємо справу з так званою комерційною конвертованістю.

Розрізняють також і часткову конвертованість за операціями, що відображає рух капіталів. Усунення обмежень на рух капіталів – один із напрямків розвитку валютної інтеграції в сучасних умовах. Наприклад, країни ЄЕС повністю скасували валютні обмеження в цій області з 1992 р. Слід назвати також часткову конвертованість у межах тієї чи іншої валютної зони, коли дозволена взаємна оборотність валют країн, що входять в дану зону.

Ще виділяють внутрішню і зовнішню конвертованість. Зовнішня конвертованість означає, що іноземні держави, підприємства і громадяни можуть вільно переказувати за кордон свої вклади, зроблені в національній валюті. Цей вид конвертованості пов'язаний з операціями руху капіталів і кредитів. Внутрішня конвертованість – це право підприємств і громадян тієї чи іншої держави вільно купувати іноземну валюту для проведення ділових операцій.

Основним умовою, що сприяє введенню конвертованості валюти, є рівновага балансу поточних платежів. Іншими словами, країна не повинна мати дефіцит платіжного балансу, тобто її платежі за кордон не повинні бути вище платежів за кордону. Крім того, конвертованість валюти вимагає практично безперешкодного руху товарів і визначення рівня цін переважно під впливом попиту та пропозиції. При цьому вплив ринкового механізму на формування внутрішніх і світових цін має бути рівнозначно і в значній мірі визначати однакові тенденції в їх динаміці і неможливість істотних довгострокових відмінностей у рівнях цих цін.

Один з найважливіших факторів, що впливають на стан платіжного балансу і тим самим створюють умови для конвертованості, – реальні курсові співвідношення, що відображають вартісні умови і пропорції обміну даної країни з рештою світу.

Усі відзначені ознаки властиві національним економікам тільки високорозвинених країн, які займають панівне становище на світовому товарному, грошовому ринку та ринку капіталів. Ці країни мають величезний стійкий зовнішньоторговельний оборот, постачають на світовий ринок основну масу товарів.

Джерела:

  • Що таке конвертованість валюти? Які існують форми конвертованості валют?
  • Причини і передумови створення Євразійського економічного співтовариства
  • Специфіка подолання проблеми релятивізму в грошово-кредитній політиці держави з позицій теорії монетаризму

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply