Що таке конгруентність?

Конгруентний (від лат. congruens, congruentis – співрозмірний, відповідний, співпадаючий):

 • 1) про геометричних об'єктах – при накладанні на інший об'єкт повністю співпадає з ним відповідними кутами, відрізками і т.п.;
 • 2) про алгебраїчному об'єкті – пов'язаний з іншим алгебраїчним об'єктом стабільним відношенням еквівалентності на алгебраїчної системі;
 • 3) про особистість у психології – такий, у якого думки, слова і вчинки не суперечать один одному.

Конгруентність

 • 1) у геометрії – відношення еквівалентності на безлічі геометричних фігур (відрізків, кутів і т.д.); вводиться або аксіоматично, як наприклад в системі аксіом Гільберта, або на основі якої-небудь групи перетворень, найчастіше рухів. Дві фігури називаються конгруентними, або рівними, якщо існує ізометрія площині, яка переводить одну в іншу. Наприклад, в евклідовій геометрії дві фігури називаються конгруентними, якщо одна з них може бути переведена в іншу зрушенням, обертанням і дзеркальним відображенням.
 • 2) у психології – стан цілісності та повної щирості, коли всі частини особистості працюють разом, переслідуючи єдину мету. Наприклад, якщо особистість відчуває, думає, говорить і робить одне і те ж, в цей момент часу таку особистість можна назвати «конгруентність». Синонім конгруентності – «автентичність». З конгруентним людиною приємно спілкуватися, коли він конгруентна у своєму проявляніі дружелюбності, але можна випробувати глибоке почуття страху, коли він конгруентна в прояві гніву; такої людини легко зрозуміти. Конгруентність або її відсутність легше побачити ззовні, ніж відчути зсередини. Термін в психологію введено Карлом Роджерсом. Приклади неконгруентність поведінки: лестощі, брехня.
 • 3) в економіці – конгруентність інститутів: відповідність формальних і неформальних правил, а отже, і їх змін.

Конгруенція

 • 1) у геометрії – це така сукупність ліній в просторі, для якої виконується умова, що через будь-яку точку простору можна провести тільки одну лінію з цієї системи.
 • 2) в алгебрі – це стабільне відношення еквівалентності на алгебраїчної системі. У лінійній алгебрі два речові (комплексні) матриці A і B називаються конгруентними, якщо існує невироджена матриця Q така, що А = QTBQ (A = QHBQ).

Джерела:

 • ru.wiktionary.org – матеріал з Вікісловника;
 • efremova.info – визначення в тлумачному словнику Єфремової;
 • ru.wikipedia.org – конгруентність в геометрії: визначення в Вікіпедії;
 • ru.wikipedia.org – конгруентність в психології: визначення в Вікіпедії;
 • ru.wikipedia.org – конгруенція в алгебрі: визначення в Вікіпедії;
 • / De.ifmo.ru – конгруенція променів;
 • vocable.ru – конгруентність інститутів: визначення в Словнику термінів по інституціональній економіці Г. Литвинцева.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply