Що таке концепції сучасного природознавства?

Концепції сучасного природознавства – дисципліна, розрахована на студентів гуманітарних спеціальностей. Вона включає в себе історико-наукові знання, основні загальновизнані парадигми науки, уявлення про сучасну наукову картину світу. Особливий акцент у вивченні даної дисципліни робиться на основних концепціях, використовуваних сьогодні практично у всіх областях природознавства: еволюційної теорії, квантової та релятивістської теорій, а також системному підході та синергетики.

Програма дисципліни не передбачає докладного (висновків, формул, завдань, розрахунків, лабораторних досліджень та ін.) Вивчення природничих наук. Вважається, що з азами цих наук студент познайомився в рамках середньої школи.

Семінарські заняття з даної дисципліни мають своєю метою поглиблення розуміння викладених на лекціях і в навчальних посібниках проблем і припускають насамперед самостійне вивчення першоджерел, тобто оригінальних робіт вчених, філософів та істориків науки. На кожному семінарському занятті обговорюються, відповідно до його темою, ряд питань, по яких можуть бути зроблені докладні доповіді та виступи. Робота на семінарі передбачає знання студентом навчальної літератури, лекційного матеріалу, а також рекомендованих першоджерел. Бажано також використання додаткової літератури по пропонованій темі.

Починаючи вивчення концепцій сучасного природознавства, важливо усвідомити цілі викладання цієї дисципліни на гуманітарному факультеті, її місце серед інших навчальних дисциплін та зв'язках із ними.

Результатом її вивчення повинно стати придбання навичок наукового мислення, розуміння специфіки наукового знання і його відмінності від інших форм свідомості і діяльності (філософії, релігії, мистецтва), а також вміння конструктивно, критично, професійно оцінювати різні наукові погляди, теорії, гіпотези, концепції. Важливим результатом вивчення даної дисципліни може бути вміння знаходити спільну мову з людьми іншої, природничо культури, можливість подолання "чужості" іншого духовного світу, що представляє особливу цінність для майбутніх спеціалістів зі зв'язків з громадськістю. Крім того, результатом вивчення курсу мають бути і навички читання, аналізу та реферування оригінальних наукових текстів.

Використана література та додатковий матеріал:

  • dvo.sut.ru – методичні рекомендації, плани семінарських занять, література, тематика доповідей і рефератів, екзаменаційні питання для студентів гуманітарного факультету;
  • www.philosophy.ru – курс лекцій С.В. Сіпарова;
  • www.limm.mgimo.ru – лекції А.К. Іванова-Шица "Концепції сучасного природознавства або" Всесвіт, життя, розум "";
  • www.twirpx.com – конспекти лекцій, навчальні посібники;
  • ru.wikipedia.org – визначення синергетики з Вікіпедії;
  • ru.wikipedia.org – визначення системного підходу з Вікіпедії.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply