Що таке ядро операційної системи?

Ядро операційної системи (Kernel) – Частина операційної системи:

 • постійно знаходиться в оперативній пам'яті;
 • керуюча всій операційною системою;
 • містить: драйвери пристроїв, підпрограми управління пам'яттю, планувальник завдань;
 • реалізує системні виклики і т.п.

Всі операції, пов'язані з процесами, виконуються під уп-равленія тієї частини операційної системи, яка називається ядром. Ядро являє собою лише невелику частину коду операційної системи в цілому, однак воно відноситься до числа найбільш інтенсивно використовуваних компо-нент системи. З цієї причини ядро зазвичай резидентно розміщується ється в основній пам'яті, в той час як інші частини операційної системи переміщаються у зовнішню пам'ять і назад по мірі необхідності.

Однією з найважливіших функцій, реалізованих в ядрі, яв-ляется обробка переривань. У великих Багатоабонентські систе-мах в процесор надходить постійний потік переривань. Швидка реакція на ці переривання відіграє вельми важливу роль з точки зору повноти використання ресурсів системи і забезпечення прийнятних значень часу відповіді для користувачів, що працюють в діалоговому режимі.

Коли ядро обробляє поточний переривання, воно забороняє інші переривання і дозволяє їх знову тільки після завершення обробки поточного переривання. При постійному потоці прерій-ваний може скластися така ситуація, що ядро буде блокує-вать переривання протягом значної частини часу, тобто не бу-дет мати можливості ефективно реагувати на переривання. Тому ядро звичайно розробляється таким чином, щоб воно здійснювало лише мінімально можливу попередню об-робітку кожного переривання, а потім передавало це переривання на подальшу обробку відповідному системному процес-су, після початку роботи якого ядро могло б дозволити після-дмуть переривання.


Основні функція ядра:


Ядро операційної системи, як правило, містить програми для реалізації наступних функцій:

 • обробка переривань;
 • створення і знищення процесів;
 • перемикання процесів зі стану в стан;
 • диспетчирование;
 • Призупинення та активізація процесів;
 • синхронізація процесів;
 • організація взаємодії між процесами;
 • маніпулювання блоками управління процесами;
 • підтримка операцій введення-виведення;
 • підтримка розподілу та перерозподілу пам'яті;
 • підтримка роботи файлової системи;
 • підтримка механізму виклику-повернення при зверненні до проце-дурам;
 • підтримка певних функцій з ведення обліку роботи
 • машини.

Типи архітектур ядер операційних систем:

 • Монолітне ядро
 • Модульне ядро
 • Мікроядро
 • Екзоядро
 • Наноядро
 • Гібридне ядро

Ядро не бере участь в конкуренції за ресурси і системної завданням не є. Всі необхідні йому ресурси виділяються окремо від інших завдань, фіксоване (частина оперативної пам'яті). Процесор надається ядру поза конкуренцією по перериваннях.

Джерела інформації:

Г. Дейтл "Введення в операційні системи" – це друковане джерело інформації

IT-Lexicon. Що таке Kernel

Вікіпедія – ядро операційної системи.


Category: Медицина і здоров'я

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply