Що таке інноваційні процеси?

Інновація (нововведення) – кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у виді нового або удосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або удосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.

Інновація являє собою матеріалізований результат, отриманий від вкладення капіталу в нову техніку чи технологію, у нові форми організації виробництва праці, обслуговування, управління і т.п.

Процес створення, освоєння і поширення інновацій називається інноваційною діяльністю або інноваційним процесом.

Залежно від технологічних параметрів інновації підрозділяються на продуктові і процесні. Продуктові інновації включають застосування нових матеріалів, нових напівфабрикатів і комплектуючих; одержання принципово нових продуктів. Процесні інновації означають нові методи організації виробництва (нові технології).

Інноваційний процес являє собою послідовність дій по ініціації інновації, по розробці нових продуктів і операцій, щодо їх реалізації на ринку і по подальшому поширенню результатів.

Інноваційний процес включає в себе сім елементів, з'єднання яких у єдину структуру інноваційного процесу.

До цих елементів відносяться:

  • зародження ідеї інновації;
  • маркетинг інновації;
  • оцінка економічної ефективності інновації;
  • освоєння інновації;
  • комерційна реалізація інновації;
  • просування інновації.

Терміни «інновація» і «інноваційний процес» близькі, але не однозначні. Інноваційний процес пов'язаний із створенням, освоєнням і поширенням інновацій. Творці інновацій (новатори) керуються такими критеріями, як життєвий цикл виробу й економічна ефективність. Їхня стратегія спрямована на те, щоб перевершити конкурентів, створивши нововведення, що буде визнано унікальним у певній області.

Науково-технічні розробки і нововведення виступають як проміжний результат науково-виробничого циклу і в міру практичного застосування перетворюються в науково-технічні інновації – кінцевий результат.

Посилання:

- Інновації – що таке "інновація", як підрозділяють інновації, що необхідно для розвитку інновацій;

- Структура і закономірності інноваційного процесу.


Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply