Що таке Інкотермс?

Що таке інкотермс?

Інкотермс (англ. Incoterms, International commerce terms) – Міжнародні правила по тлумаченню найбільше широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі. Міжнародні торгові терміни являють собою стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу, які визначені заздалегідь у міжнародно-визнаному документі. Ці умови регламентують момент передачі права власності на товар (і, відповідно, відповідальність за що зіпсувався в дорозі товар, неправильне оформлення документів на вантаж і т. д.).

Остання редакція документа отримала назву ІНКОТЕРМС 2000, опубліковані Міжнародною торговельною палатою. Таким чином, можна уникнути або, принаймні, у значній мірі скоротити невизначеність різної інтерпретації таких термінів у різних країнах.

Мета і сфера застосування Інкотермс

Метою Інкотермс є забезпечення комплекту міжнародних правил по тлумаченню найбільше широко використовуваних торговельних термінів в області зовнішньої торгівлі.

Найчастіше сторони, що укладають контракт, незнайомі з різною практикою ведення торгівлі у відповідних країнах. Це може послужити причиною непорозумінь, розбіжностей і судових розглядів з порожньою витратою часу і грошей. Для вирішення всіх цих проблем Міжнародна торговельна палата опублікувала вперше в 1936 році звід міжнародних правил для точного визначення торговельних термінів. Ці правила відомі як «Інкотермс 1936». Виправлення і доповнення були пізніше зроблені в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і в даний час в 2000 році для приведення цих правил у відповідність із сучасною практикою міжнародної торгівлі.

Структура Інкотермс

Для зручності інкотермс були поділені на 4 групи:

Е

EXW – товар зі складу продавця

F

FCA – товар доставляється перевізнику замовника

FAS – товар доставляється до корабля замовника

FOB – товар занурюється на корабель замовника.

C

CFR – товар доставляється до порту замовника (без вивантаження).

CIF – товар страхується й доставляється до порту замовника (без вивантаження).

CPT – товар доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту

CIP – товар страхується й доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту.

D

DAF – товар доставляється до кордону без розмитнення

DES – товар доставляється на судні без розмитнення

DEQ – товар доставляється на судні та вивантажується без розмитнення

DDU – товар доставляється замовнику, оплата мит на замовнику

DDP – товар доставляється замовнику, очищений від мит та ризиків.

Розшифровка термінів

Група E – Місце відправки (Departure):

 • EXW.
 • Ex Works (Вказано місце): товар зі складу продавця.

  Термін "Франко завод" означає, що продавець вважається виконав свої обов'язки по постачанню, коли він надасть товар у розпорядження покупця на своєму підприємстві чи в іншому названому місці (наприклад: на заводі, фабриці, складі і т.п.). Продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту.

  Даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов'язки на продавця, а покупець несе всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. Однак якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язку по навантаженню товару на місці відправлення та всі ризики й витрати такого вантаження, це має бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо чи побічно експортні формальності. У цьому випадку має застосовуватися термін FCA, за умови, що продавець погодиться нести витрати і ризики за відвантаження товару.

  Група F – Основне перевезення неоплачена (Main Carriage Unpaid):

 • FCA.
 • Free Carrier (Вказано місце): товар доставляється перевізнику замовника.

  Термін "франко-перевізник" означає, що продавець доставить минулий митне очищення товар зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по навантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо поставка здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. Даний термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. Під словом "Перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. Якщо покупець довіряє іншій особі, не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається виконав свої обов'язки по постачанню товару з моменту його передання такій особі.

 • FAS.
 • Free Alongside Ship (Вказано порт завантаження): товар доставляється до корабля замовника.

  Термін "франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав постачання, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. ЦИМ ДАНЕ ВИДАННЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ПОПЕРЕДНІХ ВИДАНЬ "ІНКОТЕРМС", В ЯКИХ ОБОВ'ЯЗОК ПО митне очищення для експорту НА ПОКУПЦЯ. Однак якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки з експортного очищення товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

 • FOB.
 • Free On Board (Вказано порт завантаження): товар занурюється на корабель замовника.

  Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту усі витрати й ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

  Група C – Основне перевезення оплачено (Main Carriage Paid):

 • CFR.
 • Cost and Freight (Вказано порт призначення): товар доставляється до порту замовника (без вивантаження).

  Термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, однак, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. За умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CPT.

 • CIF.
 • Cost, Insurance and Freight (Вказано порт призначення): товар страхується й доставляється до порту замовника (без вивантаження).

  Термін "вартість, страхування та фрахт" означає, що продавець виконав постачання, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, АЛЕ ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. Однак за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати й ушкодження товару під час перевезення. Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF, від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів по висновку додаткового страхування. За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

 • CPT.
 • Carriage Paid To (Вказано порт призначення): товар доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту.

  Термін "фрахт / перевезення оплачено до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. У випадку здійснення перевезення в узгоджений пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого з них. За умовами терміна СРТ на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

 • CIP.
 • Carriage and Insurance Paid to (Вказано порт призначення): товар страхується й доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту.

  Термін "фрахт / перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати з доставки в такий спосіб товару. Однак за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. У разі якщо покупець бажає мати страхування з більшим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів по висновку додаткового страхування. Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.


  Category: Бізнес

  Comments (Прокоментуй!)

  There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

  Leave a Reply