Що таке горизонталь?

Горизонталь в нарисної геометрії – пряма, паралельна горизонтальній площині проекції в аксонометричному або ортогональному кресленні. Проекція горизонталі на горизонтальну площину дорівнює горизонталі.

Горизонталь в будівництві – лінія, перпендикулярна прямовисній лінії (напрямку сили тяжіння), яка задається ниткою виска (шнурового схилу).

Горизонталь (ізогіпс) в топографії – лінія, використовувана для зображення рельєфу суші.

Горизонталь в шахах – ряд клітин, що йдуть від лівого краю шахівниці до правого краю паралельно найближчого до гравця краю дошки. У прийнятій ФІДЕ алгебраїчній нотації горизонталі нумеруються арабськими цифрами від 1 до 8 знизу вгору для білих і зверху вниз для чорних фігур. У початковій позиції білі фігури й пішаки розташовані на першій і другій горизонталях, а чорні фігури й пішаки – на восьмій і сьомій горизонталях.

Джерела та додаткові матеріали:

  • ru.wikipedia.org – горизонталь в нарисної геометрії (матеріал з Вікіпедії);

  • Vidpo.net – горизонталь в в топографії;

  • ГОСТ 22268-76. Геодезія. Терміни та визначення. – М.: Стройиздат, 1981. – З 32.

  • Кузьмін Б. С., Герасимов Ф. Я., Молоканов В. М. та ін Короткий топографо-геодезичний словник. – М.: Надра, 1979. – С. 58-59;

  • chess-online.ru – горизонталь у шахах.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply