Що таке генератор?

Слово генератор походить від латинського generator і означає «виробник». У загальному понятті генератор є пристроєм, апаратом чи машиною, який виробляє небудь продукт. У їх функції входить також перетворення одного виду енергії в другой.В електротехніці генератор – це машина, що виробляє електричну енергію, тобто перетворює механічну енергію в електричну. Їх два види: генератори постійного струму та генератори змінного тока.Генератор постійного струму – це обертається машина, яка складається з якоря, статора і колекторно-щіткової системи і виробляє постійну напругу, необхідну для живлення систем збудження синхронних двигунів і генераторів в промисловості і електростанціях. Найкращий його режим роботи – режим самозбудження при роботі електромашинним збудником, що робить такі машини більш економічними. Такі генератори також використовуються як джерело постійного струму для заряду і підзаряду акумуляторних батарей, у електрозварювання постійним струмом (САГ-и), автомобілях і літаючих аппаратах.Генератор змінного струму – теж обертається машина і складається з статора, ротора і системи збудження. Ця синхронна машина виробляє змінний електричний струм частотою 50 або 60 Гц для потреб народного господарства в великих електростанціях (ГЕС, ГРЕС, АЕС, ТЕЦ, ДЕЦ тощо), а також у переносних електростанціях («движки», ЖБК, «дизелі» і тощо) і на суднах.В радіотехніці і електроніці генератори перетворюють електричну енергію в енергію електромагнітних хвиль певної частоти. Тому їх коротко називають генераторами частоти. В основному розрізняють два види: генератори низьких (ГНЧ) і високих частот (ГВЧ). Генератори низької частоти виробляють сигнали частоти звукового спектру (приблизно від нуля до декількох сотень кГц), тому їх ще називають генераторами звукових частот (ГЗЧ). Їх іншим різновидом є генератори імпульсів, які перетворять електричну енергію в енергію імпульсів, повторювані по певній частоті. ГНЧ з широким спектром частоти і гармонік називаються мультивібратора. Всі ці генератори збираються з електронних приладів (транзистори, діоди, мікросхеми). Вони використовуються в різних сферах життя як джерело сигналів (електродзвінок, зумер, металошукачі, кабелеискатели, вимірювальні прилади, генератори випробувальних сигналів, перетворювачі постійного струму в змінний, медична апаратура та ін.) Крім цього, мультивібратори широко використовуються у виробництві ігрушек.Генератори високої частоти створюються на тій елементній базі, що й ГНЧ, але з відмінністю, що вони виробляють електромагнітних хвиль від сотні кГц до десятка ГГц і для стабілізації частоти використовуються п’єзоелементи (кварцові резонатори), а також високочастотні варикапи (варіконди). Ці генератори застосовуються повсюдно в радіопередавачах, радіо-і телеретранслятор, на станціях стільникового та космічного зв’язку, в мобільних телефонах, радіотелефонах, раціях, радарах, центрах управління польотом і медичної аппаратуре.Надо помітити, що до недавнього часу елементна база ГНЧ і ГВЧ в основному спиралася на електронні лампи. Зараз електронні лампи майже повністю витіснені транзисторами і мікросхемамі.В промисловості генераторами називають також установки, які перетворять одна речовина в інше. Наприклад, ацетиленовий генератор – для виробництва ацетилену з карбіду кальцію; парогенератор, льодогенератор, газогенератор – відповідно для виробництва водяної пари, льоду і газа.В комп’ютерної та обчислювальної техніки окремі програми або утиліти називаються генераторами. Можна навести як приклад кейгенератори і генератори кодів (ключів, паролів), генератори випадкових чисел.


Category: Гаджети

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply