Що таке фірмовий знак?

Товарний знак – це позначення, які призначені для індивідуалізації товарів і дозволяють відрізняти товари одних виробників від інших та підлягає спеціальній реєстрації. Виразний, простий і легко запам'ятовується товарний знак покликаний асоціюватися у споживача з конкретною фірмою, якістю пропонованих нею товарів чи послуг. Будучи одним з головних елементів іміджу фірми, товарний знак допомагає споживачеві у виборі товарів і послуг.

Торгова марка (Trademark) (Торгова марка, торговий знак, товарна марка) – те ж, що і товарний знак, тобто позначення, здатне відрізняти товари одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів інших юридичних або фізичних осіб.

Логотип – (нім. Logotype, англ. logotype - греч. logos слово + typos відбиток) – спеціально розроблена, стилізована скорочена форма назви фірми, часто в оригінальному накресленні.

Фірмовий знак – це унікальний графічний елемент, який зазвичай розташовується поруч із назвою компанії, але може використовуватися й окремо.

Знак обслуговування (service mark) – Це той же товарний знак, тільки він використовується для індівідуаліціі послуг, а не товаров.Термін знак обслуговування еквівалентний поняттю товарний знак, різниця полягає лише в тому, що під цим знаком надають послуги, а не випускають товари.

Слоган – (англ. sloganto slog сильно вдаряти) – рекламна формула у вигляді афористично, легко запам'ятовується короткої фрази.

Брендом (brand) – Зазвичай називають вже відносно добре відому споживачам і тому "розкручену" торгову марку, вже завоювала певну частку ринку. Коли говорять про розробку нового продукту або послуги, частіше використовують визначення торгова марка, а коли новий продукт отримує визнання споживачів і набуває певну популярність, впізнаваність і частку ринку, витісняючи своїх конкурентів, він стає брендом.

Додаткова інформація:

  • Закон Російської Федерації про товарні знаки
  • Паризька конвенція з охорони промислової власності
  • Навіщо реєструвати товарний знак
  • Види товарних знаків
  • Вікіпедія про товарні знаки
  • Вікіпедія про товарні знаки стали загальними

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply