Що таке фабула?

Фабула – фактична сторона оповідання, ті події, випадки, дії, стану в їх причинно-хронологічної послідовності, які компонуються і оформляються автором в сюжеті на основі закономірностей, вбачаються автором у розвитку зображуваних явищ.

Спочатку термін (лат. fabula, фр. fable, англ. fable, ньому. Fabel) Мав значення – байка, баєчка, казка, тобто твір певного жанру. Надалі терміном «фабула» позначають те, що зберігається як «основа», «ядро» оповідання, міняючись по викладу. А звідси – зазначене спочатку значення в застосуванні взагалі до літературних творів.

В силу його багатозначності даний термін часто плутають з сюже-том. Якщо під сюжетом розуміють хронологічну послідовність зображуваних подій, то під фабулою – той поря-док, в якому про них розповідається. Тобто сюжет – схема події, а фабула – їх конкретне і багатостороннє зображення. Та-ким чином, фабульні побудова матеріалу від сюжетного відрізняється тим, що виділяє найбільш визначних подій, які розкривали б те чи інше соціальне явище або проблему.

Фабула відрізняється від сюжету:

1) порядком оповідання – події розташовуються не в тій послідовності, в якій вони відбуваються в житті героїв, а з перестановками, пропусками, подальшими пізнаваннями і т.п. («Герой нашого часу» М. Ю. Лермонтова, «Більярд о пів на десяту» Г. Белля, «Прощай, Гульсари!» Ч. Айтматова);

2) суб'єктом розповіді: воно може вестися не тільки від автора, ніяк себе не проявляє («Батько Горіо» О. Бальзака, «Справа Артамонових» М. Горького) або ж виражає свою емоційну налаштованість («Людина, яка сміється» В. Гюго ), але і від імені оповідача, очевидця зображуваних подій, їх оцінює («Біси» Ф. М. Достоєвського, «Доктор Фаустус» Т. Манна), або від імені героя («Моє життя» А.П. Чехова, «Прощай , зброє! »Е. Хемінгуея) і т.п.;

3) мотивуванням оповідання – воно може бути дано як спогад («Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого), щоденник («Записки божевільного» Н.В. Гоголя), листи («Страждання молодого Вертера» І.В. Гете) , літопис («Історія одного міста» М. Е. Салтикова-Щедріна) і т.п.

Джерела:

  • library.cjes.ru – технологія створення журналістського твору: фабула.
  • ru.wikipedia.org – фабула, аналіз, види;
  • slovari.yandex.ru – Літературна енциклопедія – фабула;
  • slovari.yandex.ru – Велика радянська енциклопедія – фабула.

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply