Що таке евфоніі?

Евфоніі (від грец. euphonia – благозвучність: eu – добре, phone – звук) – вчення про звуковий організації поетичного мовлення, розділ поетики, що вивчає у вірші якісну сторону мовних звуків, що накладають відому емоційне забарвлення на художній твір.


Велика кількість стилістичних прийомів відноситься до області евфоніі: ритм вірша, рима, анафора (повторення одного і того ж слова на початку декількох речень), епіфора (повторення одного і того ж слова в кінці суміжних відрізків мовлення), алітерація (повтори згодних), асонанс (повтори голосних), дисонанс (співзвуччя, що викликає відчуття неузгодженості і підвищене роздратування слуху), всі види звукових повторів.


Як фонетичне явище евфоніі в рівній мірі відноситься і до поезії, і до прози.


У вузькому значенні під евфоніі іноді розуміють артикуляційне та акустичне благозвучність мови (так, наприклад, немилозвучно поєднання гласних на стику слів).


Джерело:


- словник російської літератури Марини Уртімцевой


- slovari.yandex.ru: 1, 2


Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply