Що таке етнос?

Етнос (грец. thnos – плем'я, народ) – історично сформована група людей, об'єднана спільним походженням, мовними та культурними ознаками.

Ще древні греки користувалися словом «етнос», коли хотіли позначити інші народи, греками не є. У російській мові аналогом терміна довгий час було поняття «народ». Однак у науковий обіг поняття «етнос» було введено в 1923 р. російським вченим-емігрантом С.М. Шірокогоровим: «Раса є група людей, що говорять на одній мові, визнають своє єдине походження, що володіють комплексом звичаїв, укладом життя, що зберігаються й освячені традицією і відрізняється нею від таких інших груп». При такому розумінні етносу враховується спільність культури: етногенез, побут, традиції, мову.

На сьогоднішній день можна позначити два підходи в тлумаченні цього терміна: по-перше, як форми існування самої людини та її культури з урахуванням впливу природних факторів (наприклад, в концепції Л.М. Гумільова), по-друге, як історико-соціальної системи , що припускає її зародження, розвиток і зміна структури. При такій інтерпретації етносу його розселення може не збігатися з кордонами держав. Окремі групи (діаспори) росіян, вірмен, євреїв, поляків та ін; проживаючи за межами своєї національної державності, відносяться до свого етносу. Генезис будь-якого етносу передбачає значну протяжність у часі.

Формування історико-культурних ареалів часто відбувається навколо певних елементів культури, наприклад, мови чи релігії. У цьому сенсі йдеться: «романська культура», «світ ісламу», «християнська культура».

Основні умови виникнення етносу – спільність території і мови – згодом виступають в якості її головних ознак. При цьому етнос може складатися і з різномовних елементів.

Додатковими умовами складання етнічної спільності можуть служити спільність релігії, близькість компонентів етносу в расовому відношенні або наявність значних метисна (перехідних) груп.

У ході етногенезу, під впливом особливостей господарської діяльності в певних природних умовах і інших причин, формуються специфічні для даного етносу риси матеріальної і духовної культури, побуту, групових психологічних характеристик. У членів етносу з'являється загальне самосвідомість, чільне місце в якому займає уявлення про спільність їхнього походження. Зовнішнім проявом цієї самосвідомості є наявність спільної самоназви – етноніма.Сформіровавшаяся етнічна спільність виступає як соціальний організм, самовідтворюються шляхом переважно етнічно однорідних шлюбів і передачі новому поколінню мови, культури, традицій, етнічної орієнтації і т.д.

Етноси піддані змінам у ході етнічних процесів – консолідації, асиміляції і т.п. Для більш стійкого існування етнос прагне до створення своєї соціально-територіальної організації (держави).

Вивченням етносів займається наука етнографія.

Джерела інформації та додаткові посилання:

  • ru.wikipedia.org – Вікіпедія про етнос;
  • voluntary.ru – Національна соціологічна енциклопедія;
  • ru.science.wikia.com – поняття етносу.

Додатково на Vidpo.net:

  • Що таке етногенез?
  • Що таке антропологія?
  • Що таке археологія?
  • Яка етнічна історія литовців?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply