Що таке етногенез?

Етногенез (від грец. thnos – плем'я, народ і g nesis – походження, виникнення) – це процес складання етнічної спільності (етносу) на базі різних етнічних компонентів. Етногенез – початковий етап етнічної історії. По завершенні етногенезу може відбуватися включення в сформований етнос інших асимільованих ним груп, дроблення і виділення нових етнічних груп.

Історично розрізняються два типи етногенезу. Перший відноситься до етнічної історії первіснообщинного і докапіталістичного суспільств і завершується утворенням народностей (переважно в ранньофеодальний період). В етногенетичних процесах друга типу при додаванні сучасних етнічних спільнот (наприклад, сучасних народів Америки) вирішальну роль відігравали представники вже сформованих народів і процеси акультурації.

Етногенез характеризується взаємозв'язком двох видів етногенетичних процесів, консолідацією автохтонних (споріднених і неспоріднених) етнічних компонентів і включенням в процес етногенезу переселенців (мігрантів).

У процесі етногенезу, під впливом особливостей господарської діяльності в певних природних умовах і інших причин, формуються специфічні для нового етносу риси матеріальної і духовної культури, побуту, групових психологічних характеристик, що відрізняють його від інших (в тому числі сусідніх) етносів. У членів нової етнічної спільності з'являється загальне самосвідомість, чільне місце в якому займає уявлення про спільність їхнього походження. Зовнішнім проявом цієї самосвідомості є загальне самоназва – автоетнонім (наприклад, американці).

Етногенез не є однорідним і рівномірно йде процесом. Необхідно враховувати нерівномірний і складне його розвиток за основними його складовими: культурна, мовна, генетична, інституційна та територіальна. Відмінність хоча б в однієї зі складових дозволяє ставити питання про процеси трансформації або поділу етносу, тобто про етногенез.

Вивчення етногенезу вимагає комплексного підходу із залученням даних суміжних дисциплін: етнографії, антропології, археології, порівняльного мовознавства.

Джерела інформації:

  • slovari.yandex.ru – Велика радянська енциклопедія: етногенез;
  • ru.wikipedia.org – Вікіпедія: етногенез.

Додаткова інформація:

  • ethno-genesis.ru – сайт «Етногенез».

Додатково на Генон:

  • Що таке етнос?
  • Що вивчає етнографія?
  • Що таке антропологія?
  • Що таке археологія?
  • Яка етнічна історія литовців?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply