Що таке ЕСКД?

Інформація з ЕСКД ГОСТ 2.001-93. Загальні положення.Єдина система конструкторської документації (ЄСКД) – комплекс стандартів, що встановлюють взаємопов'язані норми і правила по розробці, оформленню та обігу конструкторської документації *, розроблюваної і застосовуваної на всіх стадіях життєвого циклу виробу (при проектуванні, виготовленні, експлуатації, ремонту та ін.)


* Конструкторська документація є товаром і на неї поширюються всі нормативно-технічні акти, як на товарну продукцію.


Основне призначення стандартів ЕСКД полягає у встановленні єдиних оптимальних правил виконання, оформлення та обігу конструкторської документації, які забезпечують:


1) застосування сучасних методів і засобів при проектуванні виробів;


2) можливість взаємообміну конструкторською документацією без її переоформлення;


3) оптимальну комплектність конструкторської документації;


4) механізацію та автоматизацію обробки конструкторських документів і що міститься в них;


5) висока якість виробів;


6) наявність у конструкторській документації вимог, що забезпечують безпеку використання виробів для життя і здоров'я споживачів, навколишнього середовища, а також запобігання заподіяння шкоди майну;


7) можливість розширення уніфікації та стандартизації при проектуванні виробів;


8) можливість проведення сертифікації виробів;


9) скорочення строків і зниження трудомісткості підготовки виробництва;


10) правильну експлуатацію виробів;


11) оперативну підготовку документації для швидкого переналагодження діючого виробництва;


12) спрощення форм конструкторських документів і графічних зображень;


13) можливість створення єдиної інформаційної бази автоматизованих систем (САПР, АСУП тощо);


14) гармонізацію з відповідними міжнародними стандартами.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply