Що таке епіфора?

Поетична фонетика

Поетична фонетика – це прийоми звукової виразності.

Поетична фонетика вивчає використання звукових поєднань в поетичному мовленні.

Прийом

Опис

Приклад

Звукопис

Повторення схожих звукових поєднань в художньому мовленні

Я здригався. Я спалахував і гаснув.

Я трясся. Я зробив зараз пропозиція,

Але пізно, я здрейфив, і ось мені – відмова.

Як шкода її сліз! Я святого блаженній!

(Б. Пастернак)

Алітерація (вид звукопису)

Повторення однорідних, подібних звучанням приголосних звуків у вірші, строфі

Пора, перо спокою просить …

(О. Пушкін)

Асонанс

(Вид звукопису)

Повторення в рядку, строфі, фразі однорідних голосних звуків, а також неточна рима, в якій співзвучні лише деякі, переважно голосні звуки

Багряне злетіло полум'я

Над рокотом аеродрому,

А голуби, як ніби голі,

Мчали на сизому фоні грому.

(Л. Мартинов)

Анафора

Едіноначатіе, однакові звукові, ритмічні конструкції або словосполучення на початку наступних рядків

Клянуся подружжям і непарне,

Клянуся мечем і правою битвою …

(О. Пушкін)

Епіфора

Однакові звукові, ритмічні конструкції або словосполучення в кінці наступних рядків

Не повітря, а золото,
Рідке золото,

Пролито в світ.

Скований без молота -

Рідкого золота

Не рухається світ.

(С. Городецький)

Джерело:

  • Миронова Н.А. Література в таблицях: 5-11 кл.: Довідник. матеріали / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 126 с.

Додатково на Генон:

  • Де знайти матеріали до теми «Способи перенесення значень слова: метафора, метонімія, синекдоха»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply