Що таке емісія цінних паперів?

Емісія цінних паперів, згідно з Федеральним законом "Про ринок цінних паперів" – це послідовність дій емітента з розміщення емісійних цінних паперів (Про ринок цінних паперів: Федер. закон від 22.04.1996 № 39-ФЗ – В ред. від 27.07.2006.-Ст. 2, yas.yuna.ru /).


В економічній літературі поширене наступне визначення. Емісія цінних паперів – одноразовий випуск у продаж великих партій облігацій, акцій та інших цінних паперів, вироблений державними та місцевими органами влади, акціонерними товариствами та іншими емітентами, з метою мобілізації грошових коштів. Фізичні та юридичні особи, що купують цінні папери і тим самим фінансують емітента, стають власниками цих цінних паперів. Купуючи цінні папери, вони розраховують на отримання в майбутньому певного доходу (дивіденду, відсотка і пр.). Часто між емітентами та інвесторами існує посередник – інвестиційна компанія або інвестиційний банк (в європейських країнах цю роль виконують універсальні комерційні банки), які можуть брати на себе організацію випуску цінних паперів, а головне – виступати гарантами при їх розміщенні (www.bashedu.ru/ konkurs / luchenko / rus / base / yemissiyacennihbumag.htm).


Емітент (від лат. Emittere – випускати) – Орган виконавчої влади, місцевого самоврядування або юридична особа, якій у встановленому порядку, на певних умовах надане право емісії (випуску в обіг) цінних паперів.


Емісійні цінні папери – це будь-які цінні папери, в тому числі бездокументарні, які характеризуються одночасно наступними ознаками:  • закріплюють сукупність майнових і немайнових прав, що підлягають посвідченню, поступку і безумовному здійсненню з дотриманням встановлених Федеральним законом "Про ринок цінних паперів"Форми і порядку;
  • розміщуються випусками (тобто сукупностями, які мають паперів, що надають однаковий обсяг прав);
  • мають рівні обсяг і строки здійснення прав всередині одного випуску незалежно від часу придбання цінного паперу.

Розміщення емісійних цінних паперів – відчуження емісійних цінних паперів емітентом першим власникам шляхом укладення цивільно-правових угод (див. ФЗ "Про ринок цінних паперів", ст. 2).


Етапи емісії цінних паперів. Першим самостійним етапом емісії цінних паперів є її підготовка, що включає в себе: дослідження ринку; визначення розмірів випуску, способів розміщення; здійснення друку бланків. На другому етапі цінні папери переходять з рук емітента до першого держателя. Цей процес називається розміщенням і може здійснюватися або серед заздалегідь визначеного кола покупців, або шляхом оголошення публічної передплати або аукціонів, або шляхом продажу консорціумам банків, іноді через фондову біржу (www.bashedu.ru / konkurs / luchenko / rus / base / yemissiyacennihbumag.htm ).


Емісія цінних паперів та їх розміщення серед перших власників утворюють первинний ринок цінних паперів. На наступному етапі цінні папери потрапляють на вторинний ринок, де здійснюється перепродаж раніше випущених цінних паперів.


Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply