Що таке єдність вимірювань (в метрології)?

У метрології існують такі терміни та визначення:

  • Єдність вимірювань – стан вимірювань, що характеризується тим, що їх результати виражаються в узаконених одиницях, розміри яких у встановлених межах дорівнюють розмірам одиниць, відтворюваним первинними еталонами, а похибки результатів вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.
  • Фізична величина – одна з властивостей фізичного об'єкта, загальна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але в кількісному відношенні індивідуальне для кожного з них.
  • Вимірювання – сукупність операцій по застосуванню технічного засобу, що зберігає одиницю фізичної величини, що забезпечують знаходження співвідношення вимірюваної величини з її одиницею і отримання значення цієї величини.
  • Засіб вимірювань – технічний засіб, призначений для вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.
  • Повірка – сукупність операцій, які виконуються з метою підтвердження відповідності засобів вимірювання метрологічним вимогам.
  • Похибка вимірювання – відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.
  • Похибка засобу вимірювання – різниця між показанням засоби вимірювань та істинним значенням вимірюваної фізичної величини.
  • Точність засобу вимірювань – характеристика якості засобу вимірювань, що відображає близькість його похибки до нуля.
  • Ліцензія – це дозвіл, що видається органам державної метрологічної служби на закріпленій за ним території фізичній або юридичній особі на здійснення йому діяльності з виробництва та ремонту засобів вимірювання.
  • Еталон одиниці величини – технічний засіб, призначений для передачі, зберігання і відтворення одиниці величини.

Джерело: Вікіпедія: метрологія.


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply