Що таке дуалізм?

Дуалізм (від лат. dualis – двоїстий) – філософське вчення, в якому постулюється дієве початок і матеріального, і духовного. Зокрема, по Декарту, є дві субстанції – матерія, основною властивістю якої є протяг, і дух, заснований на мисленні. При вирішенні антропологічної проблеми він висунув гіпотезу взаємодії цих субстанцій, в якому в якості посередника між тілом і душею розглядалася шишковидна заліза мозку. У психології дуалістичні принципи були реалізовані насамперед у вченні психофізичного паралелізму (В. Вундт, Ф. Паульсен).

Дуалізм у філософії

Дуалізм – філософське вчення, яке визнає рівноправність ідеального і матеріального, але не визнає їх відносність.

Історичні різновиди:

  • картезианство;
  • окказіоналізм.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – що таке дуалізм;
  • psi.webzone.ru – визначення дуалізму.

Додатково на Vidpo.net:

  • Що таке філософія і які її функції?
  • Що таке Софія в філософії і релігії?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply