Що таке досконала конкуренція?

Досконала, вільна або чиста конкуренція – економічна модель, ідеалізоване стан ринку, коли окремі покупці та продавці не можуть впливати на ціну, але формують її своїм внеском попиту і пропозиції.

Ознаки досконалої конкуренції:

 • нескінченна безліч рівноцінних продавців і покупців;
 • однорідність і подільність продаваної продукції;
 • відсутність бар'єрів для входу або виходу з ринку;
 • висока мобільність факторів виробництва;
 • рівний і повний доступ усіх учасників до інформації (ціни товарів);
 • наявність ситуації, коли жоден учасник конкуренції не в змозі зробити безпосередній вплив на рішення іншого неекономічними методами;
 • стихійне встановлення цін у ході вільної конкуренції;
 • відсутність монополії (наявність одного виробника), монопсонії (наявність одного покупця) і невтручання держави у функціонування ринку.

У випадку, коли хоча б одна ознака відсутня, конкуренція називається недосконалою. У випадку, коли ці ознаки штучно віддаляються з метою заняття монопольного положення на ринку, ситуацію іменують недобросовісна конкуренція.

У деяких країнах одним із широко використовуваних видів недобросовісної конкуренції є дача хабарів в явному і неявному вигляді різним представникам держави в обмін на різного роду преференції.

У реальній економічній дійсності ринок досконалої конкуренції в строгому теоретичному значенні, як це викладено вище, практично не зустрічається. Він являє собою так звану «ідеальну» структуру, припускаючи, що вільна конкуренція існує скоріше як абстрактна ідея, до якої реально існуючі ринки можуть лише в більшій чи меншій мірі прагнути.

Але все-таки в економічній практиці є ринки деяких товарів, найбільше підходять під критерії даної ринкової структури (наприклад, ринок цінних паперів або ринок сільськогосподарської продукції). Тут кількість продавців і покупців настільки велике і вони досить «малі», що за рідкісним винятком жодна людина або група не в змозі контролювати ринок за окремими видами цінних паперів або сільськогосподарської продукції. Причому товари на цих ринках у всіх виробників повністю ідентичні й останні володіють повною інформацією про зміни на ринку. Все це підтверджує необхідність використання для такого ринку особливої, «біржовий», форми організації (товарна біржа сільськогосподарської продукції або фондова біржа).

Переваги вільної конкуренції:

 • сприяє ефективнішому використанню ресурсів при виробництві необхідних для суспільства товарів;
 • викликає необхідність гнучко реагувати і швидко адаптуватися до мінливих умов виробництва;
 • створює умови по оптимальному використанню науково-технічних досягнень в області створення нових видів товарів, впровадження нової техніки і технологій, розробці більш досконалих методів організації та управління виробництвом;
 • забезпечує свободу вибору і дій споживачів і виробників;
 • націлює виробників на задоволення різноманітних потреб і на підвищення якості товарів послуг.

Недоліки вільної конкуренції:

 • не сприяє збереженню невідтворюваних ресурсів (ліси, дикі тварини, запаси надр, морів і океанів);
 • негативно позначається на захисті навколишнього середовища;
 • не забезпечує розвиток виробництва товарів і послуг колективного користування (дамби, дороги, громадський транспорт);
 • не створює умови для розвитку фундаментальної науки, системи загальної освіти, багатьох елементів міського господарства;
 • не гарантує право на працю, на дохід на відпочинок;
 • не містить механізмів, що перешкоджають виникненню соціальної несправедливості і розшарування суспільства на багатих і бідних.

При наявності конкуренції на ринку виробники з метою отримання максимального прибутку прагнуть знизити витрати виробництва на одиницю продукції. В результаті цього створюється можливість зниження ціни, що збільшує обсяг продажів у виробника і його дохід. Найефективнішим способом досягнення цього є використання науково-технічних удосконалень і новинок у виробництві. Впровадження науково-технічних досягнень дозволяє збільшити продуктивність праці, що якраз і веде до майбутнього зниження ціни, що приносить, однак, фірмі-новатору більший дохід.

Конкуренція створює у виробників стимули до постійного різноманітності пропонованих товарів і послуг для завоювання ринку. Розширення асортименту пропонованої до продажу продукції відбувається як за рахунок створення абсолютно нових товарів і послуг, так і за рахунок диференціації окремого продукту.

Виробники здійснюють постійну боротьбу за покупця на ринку. Результатом такої боротьби є політика стимулювання збуту, яка всіляко і всебічно вивчає споживчий попит і створює нові форми і методи реалізації товару. Все це, з одного боку, збільшує прибутки фірми, а з іншого, задовольняє всі бажання і потреби покупця. У підсумку виграє і споживач, і суспільство в цілому.

Джерело та додаткова інформація:

 • Журавльова Г.П., Економіка: Підручник. – М., МАУП, 2001. – 574 с.
 • ru.wikipedia.org – стаття "Досконала конкуренція"
 • economics.wideworld.ru – стаття "Досконала конкуренція"
 • inventech.ru – стаття "Чистий (досконала) конкуренція"

Додатково на Vidpo.net:

 • Що таке конкуренція?

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply