Що таке дійсний заставу?

chto takoe dejstvitelnyj zalog rutvet 1 Що таке дійсний заставу?Застава є граматичною категорією дієслова, що виражає відношення дії до об’екту.В російській мові існують три види застави дієслова: дійсний заставу або актив, зворотно-середній або середньо-поворотний і пасивний стан або пассів.В дійсній заставі об’єкт дії виражається суб’єктом (тобто той , хто є виконавцем), який виступає в ролі підмета в реченні, а об’єкт, на якого дія спрямована, виступає в ролі доповнення та виражений з допомогою знахідний форми відмінка без прийменника. Наприклад: Мама готує завтрак.Необходімо відзначити, що категорія застави властива тільки перехідним дієсловам досконалого і недосконалого виду, наприклад: стояти, замовкнути, закричати і т.д. Неперехідні і зворотні дієслова не мають категорію застави. До поворотним відносяться дієслова, які мають постфікс-ся, наприклад: здається, зватися і т.д. Також до дієслів, які виражають дійсну категорію застави, відносяться безособові дієслова, наприклад: холоднішає, вечоріє і т.д.Однако існує й інша точка зору, яка виражає існування тільки двох форм застави: дійсного і пасивного. Дійсний заставу висловлюється за допомогою перехідних і неперехідних дієслів. До перехідним дієсловам належать дієслова, які мають 2 форми застави. Наприклад: будівля будують робочі, будинок будується робітниками. А до неперехідним дієсловам відносять дієслова, які можуть виражатися тільки в дійсній заставі. Наприклад: він іде домой.Первая точка зору належ Виноградову В.В., а друга представлена ​​в Російській граматиці 1980


Category: Закон

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply