Що таке депозит?

Слово «депозит» позначає грошові кошти, передані на зберігання банку і підлягають поверненню у визначений термін за певних умов. Слово «депозит» має кілька значень.

По-перше, банківський депозит – це грошові вклади в банки. Депозитом є цінні папери і гроші, передані на зберігання до кредитної установи.

По-друге, внески грошових коштів у різні установи в якості платежів – теж депозит.

І, нарешті, депозит – це запис в банківських книгах, що містять або підтверджують вимоги клієнтів до банку.

Залежно від терміну, депозити поділяються на дві категорії: перша з них включає в себе депозити «до запитання», а друга – строкові депозити.

Депозитом «до запитання» називаються ті кошти, які вкладник в будь-який момент може забрати з банку – перевівши їх іншій особі або організації, або перетворивши на готівку через касу або банкомат. Саме до цієї категорії належать кошти на ваших поточних рахунках.

Серед строкових депозитів, у свою чергу, існують три різновиди: короткострокові, середньострокові і довгострокові. До перших традиційно відносяться вклади на термін від 1 до 3 місяців, другим – на строк від 3 до 9 місяців, третім – на більший термін. Вклади цієї категорії можна отримати назад тільки після закінчення зазначеного терміну.

У чому ж сенс передачі своїх грошових коштів на зберігання в банк?
За користування грошовими коштами вкладників (які перетворюються в кредити, видані іншим клієнтам) банк виплачує їм винагороду у вигляді відсотків. Таким чином, кошти на депозиті приносять прибуток своєму власникові. Способи нарахування відсотків бувають різними: в кінці терміну і з певним періодом, з капіталізацією і без. Зупинимося на цих моментах детальніше.

Відсотки, що нараховуються в кінці терміну депозиту, просто додаються до суми вкладу перед тим, як він повертається клієнтові. Наприклад, розмістивши 300 у.о. на термін 1 рік за ставкою 10% річних, ви отримаєте через рік 300 + (300 * 10%) = 330 у.о. Аналогічним чином нараховуються відсотки на ті кошти, які ви тримаєте на своєму поточному рахунку. Раз на місяць або раз на день в один і той же час інформаційна система банку перевіряє, скільки коштів залишилося на рахунку, і нараховує на них відсоток, виходячи з діючої для поточних рахунків процентної ставки (вона істотно нижче ставки за строковими депозитами). Загальна сума нарахованих відсотків з'являється на рахунку, як правило, раз на місяць.

Відсотки за строковим депозитом також можуть перераховуватися на поточний рахунок раз на місяць, на квартал, або в рік. При цьому сума вкладу не змінюється, але ви отримуєте від нього регулярний дохід. Наприклад, у наведеному вище прикладі при тих же умовах депозиту, але з щомісячною виплатою відсотків, вкладник отримуватиме по (300 * 10%) / 12 = 2,5 у.о. кожен місяць, а по закінченні терміну вкладу – і свої 300 у.о.

Описані приклади відносяться до способів нарахування відсотків без капіталізації. При капіталізації відсотків відбувається щомісячне, щоквартальне або щорічне збільшення суми нарахованих відсотків до суми вкладу, і в наступному періоді відсотки нараховуються вже на цю загальну суму. Тобто, якщо використовувати той же приклад з капіталізацією відсотків раз на квартал і виплатою коштів по закінченні терміну депозиту, то отримаємо:

1. 300 + (300 * 10%) / 4 = 307.5 у.о. в кінці 1-го кварталу
2. 307.5 + (307.5 * 10%) / 4 = 315.18 у.о. в кінці 2-го кварталу
3. 315.18 + (315.18 * 10%) / 4 = 323 у.о. в кінці 3-го кварталу
4. 323 + (323 * 10%) / 4 = 331.07 у.о. в кінці терміну депозиту.

Різниця в 1.07 у.о. в порівнянні з варіантом без капіталізації незначна, але коли сума достатня, вона може виявитися відчутною.

Існують також депозити, які дозволяють довкладення коштів у внесок. У цьому випадку сума відсотків буде збільшуватися пропорційно.

Єдине, чого не за яких обставин не варто робити з депозитом – це забирати його достроково. Як правило, в такому випадку дохід від нього буде приблизно дорівнювати доходу від його еквівалента на поточному рахунку. Тому, перш ніж виділяти якусь суму на подібне вкладення, потрібно переконатися, що протягом даного періоду часу вона вам терміново не знадобиться.

Необхідно також пам'ятати наступний важливий момент. Максимальна процентна ставка по депозитах в рублях в Російській Федерації повинна бути менше величини, яка називається ставкою рефінансування і встановлюється Центральним Банком. Її розмір завжди можна дізнатися на сайті ЦБ або зі спеціальних документів. Якщо ставка по вкладу перевищує цю величину, то з різниці ви зобов'язані заплатити податок у розмірі 35%. Таким чином, якщо розмістити депозит на рік під 11% при ставці рефінансування 10%, то реальний дохід складе 10.65% (11 – 1 * 0.35)

Автор статті: Марина Середа

Додаткова інформація:

  • shkolazhizni.ru – що таке депозит і що з ним робити;
  • google.com – види депозитів;
  • infograd.mos.ru – що таке банківські депозити і як вигідно розміщувати на них гроші;
  • ru.wikipedia.org – депозит;
  • Vidpo.net – список банків;

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply