Що таке буття?

Буття – категорія, що фіксує основу існування (для світу в цілому або для будь-якого різновиду існуючого); в структурі філософського знання виступає предметом онтології; в теорії пізнання розглядається як базисна для будь-якої можливої картини світу і для всіх інших категорій. Перші спроби вирішення проблеми джерела існування того, що є – в міфологіях, релігіях, в натурфілософії перших філософів. Філософія як така ставить за мету перш за все знаходження справжнього Буття і його осмислення.

Наукоподібна філософія йде шляхом визначення поняття Буття і його місця в структурі знання, а також виділяє рівні і типи Буття як об'єктивного існування. У найбільшій мірі концентрував різні аспекти поняття Буття Парменід. Він виділяє основні характеристики Буття – цілісність, істинність добро й красу – і маніфестує єдність думки і Буття. Поділ світу у Платона на світ ідей і на дійсність є початком європейської метафізики і на її заході переходить в марксизмі в розділення матеріального і ідеального Буття. Класифікуючий аналіз Буття у Аристотеля по цю пору служить прикладом для всякого наукоподібного підходу до буття.

У період середньовіччя Буття розглядається з релігійних позицій: справжнє Буття – Бог, світ же несамостійна, створений з ніщо і без турботи Бога зникне в ніщо. Відродження розглядає Буття як природу, з одного боку – самостійну з іншого – потребує людину як творця і господаря.

Новий час акцентує увагу як раз на підвладності Буття людини як оформляє, собирающему з нього світ (як в плані пізнавальному, так і в плані практичному). Це стає причиною "інфляції" поняття Буття – тепер воно сприймається як зовнішнє, невловиме людиною в його пізнанні, а незабаром починає сприйматися як філософська ілюзія. У той же час Енгельс пропонує розгорнуту класифікацію видів Буття з точки зору науки: механічне, хімічне, фізичне, біологічне, соціальне.

Реабілітація поняття Буття у філософії 20 ст. пов'язана з ім'ям Хайдеггера. Він говорить про новий умови розсуду Буття (відмінного від існування) – про поетичну мисленні. Буття – вічно прояснює розкриття присутності.

Сучасна філософія бачить в абсолютизації поняття Буття одну з причин "смерті філософії" в сучасній культурі і акцентує увагу на альтернативи – поняттях Ніщо, Разлічанія, Критики.

 • Джерела:
 • - Новітній філософський словник.

  - Інститут досліджень природи часу.

  - ВсеСлова.ru-колекція словників.

 • Посилання від Генон додаткові:
 • - Що таке махізм?

  - Що таке світогляд у філософії?

  - У чому полягав сенс філософії Платона?

  - Що таке афоризм?

  - Де знайти книги по філософії в електронному вигляді?

  - В яких роках жив Ніцше?

  - Хто такий Омар Хайям?

  - Де знайти книги і статті з історії і філософії у вільному доступі?


  Category: Релігія

  Comments (Прокоментуй!)

  There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

  Leave a Reply