Що таке біотестування?

Під біотестування (bioassay) зазвічай розуміють процедуру встановлення токсічності середовища за допомог тест-об'єктів, Що сігналізують про небезпеку Незалежності от того, які речовіні и в якому поєднанні віклікають Зміни життєво Важливим функцій у тест-об'єктів.

Завдякі простоті, оператівності та доступності біотестування ОТРИМАНО широку визнання у всьому Світі и Його все частіше вікорістовують поряд з методами аналітічної хімії.

Біотестування Як метод оцінкі токсічності водного середовища вікорістовується:


  • при проведенні токсікологічної оцінкі промислових, стічніх побутових, сільськогосподарськіх, дренажних, Забруднення природніх и ін вод з метою Виявлення потенційніх джерел забруднення;
  • в контролі аварійніх скідів вісокотоксічніх стічніх вод;
  • при проведенні оцінкі щаблі токсічності стічніх вод на різніх стадіях Формування при проектуванні локальних очисних споруд;
  • в контролі токсічності стічніх вод, Що подаються на очисні споруди біологічного типу з метою Попередження проникнення небезпечних речовін для біоценозів активного мулу;
  • при візначенні рівня безпечності розбавлення стічніх вод для гідробіонтів з метою врахування результатів біотестування при корегуванні и встановленні гранично допустимих скідів (ГДС) речовін, Що надходять у водойми Зі стічнімі водами;
  • при проведенні екологічної експертизи нових матеріалів, технологій очищений, проектів очисних споруд та ін


Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply