Що таке біологія?

Біологія – наука про життя, одна з природничих наук, предметом якої є живі істоти і їх взаємодія з навколишнім середовищем. Біологія вивчає всі аспекти життя, зокрема, структуру, функціонування, зростання, походження, еволюцію і розподіл живих організмів на Землі. Класифікує і описує живі істоти, походження їх видів, взаємодія між собою і з навколишнім середовищем.

Як особлива наука біологія виділилася з природничих наук в XIX столітті, коли вчені виявили, що живі організми володіють деякими загальними для всіх характеристиками. В основі сучасної біології лежать п'ять фундаментальних принципів: клітинна теорія, еволюція, генетика, гомеостаз і енергія. У наш час біологія – стандартний предмет в середніх і вищих навчальних закладах усього світу. Щорічно публікується більше мільйона статей і книг по біології та медицині.

У біології виділяють такі рівні організації:

  • Клітинний, субклітинний і молекулярний рівень: клітини містять внутрішньоклітинні структури, які будуються з молекул.
  • Організменний і органно-тканинної рівень: у багатоклітинних організмів клітини складають тканини і органи. Органи ж в свою чергу взаємодіють в рамках цілого організму.
  • Популяційний рівень: особини одного і того ж виду мешкають на частині ареалу утворюють популяцію.
  • Видовий рівень: вільно мимобіжні один з одним особини володіють морфологічним, фізіологічним, біохімічним схожістю і займають певний ареал (район поширення) формують вигляд.
  • Біогеоценотіческій і біосферний рівень: на однорідному ділянці земної поверхні складаються біогеоценози, які, в свою чергу, утворюють, біосферу.

Більшість біологічних наук є дисциплінами з більш вузькою спеціалізацією. Традиційно вони групуються за типами досліджуваних організмів: ботаніка вивчає рослини, зоологія – тварин, мікробіологія – одноклітинні мікроорганізми. Області всередині біології далі діляться або за масштабами дослідження, або по застосовуваних методів: біохімія вивчає хімічні основи життя, молекулярна біологія – складні взаємодії між біологічними молекулами, клітинна біологія та цитологія – основні будівельні блоки багатоклітинних організмів, клітини, гістологія і анатомія – будова тканин і організму з окремих органів і тканин, фізіологія – фізичні і хімічні функції органів і тканин, етологія – поведінка живих істот, екологія – взаємозалежність різних організмів і їх середовища.

Передачу спадкової інформації вивчає генетика. Розвиток організму в онтогенезі вивчається біологією розвитку. Зародження та історичний розвиток живої природи – палеобіології і еволюційна біологія.

На кордонах з суміжними науками виникають: біофізика (вивчення живих об'єктів фізичними методами), біометрія і т. д. У зв'язку з практичними потребами людини виникають такі напрямки як космічна біологія, соціобіологія, фізіологія праці, біоніка.

Біологів цікавить найбільша таємниця: як взагалі життя вперше з'явилася на Землі і які форми вона мала. Тому вони вивчають всі умови, необхідні для життя. І точно так само, як детективне бюро веде архів, вони стара-ются класифікувати всі організми, существу-ющие на планеті.

У пошуках відповідей на свої питання біологи вдаються до допомоги природи. Вони опускаються на крижані глибини океанів, піднімаються на са-мі високі вершини в пошуках розгадок. Вони прокладають дорогу крізь непрохідні джун-гли і годинами дивляться в мікроскопи. Іноді вони проводять дивні експерименти, щоб добрати-ся до таємниць життя.

Джерела інформації:

  • potomy.ru – Що таке біологія
  • ru.wikipedia.org – Що таке біологія, біологічна картина світу, гемостаз і т.д.
  • slovopedia.com – Про те, що таке біологія

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply