Що таке бібліотека?

Бібліотека – установа, що збирає і зберігає твори друку і писемності для суспільного користування, а також здійснює довідково-бібліографічну роботу. В даний час все більше поширюються й входять до фонду бібліотеки мікрофільми, аудіо-і відеокасети, діапозитиви, оптичні носії (наприклад, CD-ROM).

Види бібліотек

  • Національна бібліотека покликана забезпечити збереження та доступність всієї друкованої та суміжної продукції, випущеної і випускається даною державою або має до нього те чи інше відношення, що може бути затребуваною читачами.
  • Регіональні бібліотеки виконують роль філіалів національної бібліотеки, що особливо актуально для віддалених регіонів країни.
  • Публічні бібліотеки забезпечують читачів найбільш вживаними та популярними виданнями.
  • Спеціальні бібліотеки збирають видання певного типу (нотні видання, книги для сліпих, державні стандарти, патенти, передбачення на пальмових листках і т. п.) або певної тематики.
  • Бібліотеки для сліпих забезпечують доступ до інформації для сліпих та слабозорих читачів.
  • Університетські, інститутські, шкільні бібліотеки націлені, головним чином, на забезпечення учнів літературою, необхідною для навчального процесу і за складом фонду наближаються до спеціальних.

Структура бібліотек

Діяльність бібліотек по обслуговуванню читачів здійснюється в двох основних формах.

Бібліотечний абонемент надає читачеві право отримати видання з бібліотеки у своє повне розпорядження на певний строк. В іншому випадку читач має можливість знайомитися з книгою тільки в приміщенні бібліотеки.

Іншою важливою характеристикою бібліотеки є структура її фонду. У більшості випадків частина видань (найбільш затребувана читачами) розташовується у відкритому доступі і може бути переглянута читачем безпосередньо у книжковій полиці, тоді як більшість видань розташовується в книгосховище і може бути звідти отримано лише через деякий час за допомогою замовлення по каталогу.

Історія бібліотек

Історія не зберегла докладних відомостей про стародавніх бібліотеках, але по тим невеликим уривків, які мають сучасні вчені, можна скласти уявлення про найдавніших книжкових зборах. Відомо, що вперше твори писемності почали збирати в Давньому Єгипті, де понад 3500 років тому існувало сховище папірусів. Існували бібліотеки при храмах, а стіни храму нерідко служили своєрідним бібліотечним каталогом: на них записувався перелік книг (папірусних сувоїв), які мала храмова бібліотека. Зазвичай при храмі разом з бібліотекою розташовувалися школи писарів і майстерні по листуванню книг. Найвідоміша давньоєгипетська бібліотека належала фараону Рамсесу II, називалася вона «Аптека для душі».

Довгий час вчені вели археологічні розкопки на місці найдавніших міст Месопотамії. Перед археологами виникли руїни палаців і храмів, були знайдені численні предмети домашнього вжитку, твори мистецтва, знаряддя праці. Серед всіх інших знахідок вони побачили велику кількість різноманітних за розміром і формою клинописних табличок, в яких містилися відомості про державний устрій Шумеру, його економіці і соціальному житті, господарські записи, списки слів для заучування, шкільні тексти і твори, звітні документи писарів і твори художньої літератури. При розкопках міста Ур були знайдені кілька особистих бібліотек. В одному з приватних будинків, частина якого була пристосована для шкільних занять, було знайдено кілька сотень табличок з релігійними і історичними текстами, таблицями множення.

27 травня всеросійський день бібліотек по праву є і професійним святом російських бібліотекарів – Днем бібліотекаря. Це професійне свято встановлене Указом Президента РФ Б. М. Єльцина № 539 від 27 травня 1995 року «Про встановлення загальноросійського дня бібліотек».

Джерела:

  • ru.wikipedia.org – інформація про бібліотеки: історія, види, типи і т.д.;
  • calend.ru – опис дня бібліотек;
  • danilova-al.narod.ru – інформація про найдавніших бібліотеках.


Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply