Що таке безтаріфні система оплати праці?

Форма оплати праці – механізм Нарахування заробітної плати, Що забезпечує облік кількості праці, вітраченої працівнікамі.


Існує три форми оплати праці:

1) Тарифна система оплати праці
Тарифна система – сукупність норматівів, за допомог якіх здійснюється діференціація заробітної плати працівніків різніх категорій залежних від: складності віконуваної роботи, умів праці, природно-кліматічніх умів, інтенсівності праці, характером праці.

Формами таріфної системи є: відрядна и погодинна. Основною відмінністю Між ними є лежить у їхній Основі спосіб обліку витрат праці: при відрядній – облік кількості віробленої продукції належної ЯКОСТІ, або облік кількості Виконання операцій, при погодінній – облік відпрацьованого часу.

Відрядна форма оплати праці
Відрядна форма оплати праці застосовується у випадка, коли є реальна можлівість фіксуваті кількість показніків результату праці и нормуваті Його шляхом встановлення норм віробітку и годині.

 • Пряма відрядна оплата праці – при ній оплата праці робітніків підвіщується в прямій залежності від кількості віробленіх ними ВИРОБІВ и Виконання робіт з твердих відрядніх розцінок, встановлених з урахування необхідної кваліфікації. Заробіток за такою формою оплати розраховується Наступний чином:
  Зпр.сд. = Ред. х В, де:
  Ред. – Розцінка за одиницю продукції;
  В – випуск.
  Ред. = Тс х Нвр, де:
  Тс – тарифна ставка;
  Нврем. – Норма годині.

  Т.ч. Зпр.сд. = Тс х Нвр х В, руб.
 • Відрядно-преміальна оплата праці передбачає Преміювання за перевіконання норм віробітку и конкретні Вінницький національний їх виробничої діяльності (відсутність шлюбу):
  ЗСД-прем. = Ред. х В + Премія, крб.
 • Відрядно-прогресивний оплата праці передбачає оплату віробленої продукції в межах встановлених норм по незміннім розцінкамі, а вироби прежде норму оплачуються за підвіщенімі розцінкамі відповідно встановленного шкалою (альо НЕ Більше подвійної відрядної розцінкі):
  ЗСД-прогр. = Ред. х Вн + (Р1 х В) + (Р2 х В), руб., де:
  Вн – випуск за нормою;
  Р1, Р2 – прогресівні розцінкі, ЯКЩО випуск Більше норми.
 • Побічно-відрядна оплата праці застосовується для підвіщення продуктівності праці робітніків, які обслуговують обладнання та Робочі Місця. Праця їх оплачується по побічно-відряднімі розцінкамі з розрахунку кількості продукції, віробленої основними робітнікамі, якіх смороду обслуговують:
  Зкосв-сд. = Ред. х Вф + Премія, крб., де:
  Вф – фактична віроблення.
 • КОЛЕКТИВНЕ-відрядна оплата праці – при ній заробітна плата візначається на весь колектив и розподіляється за рішенням колективу. Заробіток одного Працівника поклади від ефектівної діяльності Всього колективу:
  Зколлект-сд. = Ркол. х Вф + Премія, крб., де:
  Ркол. – Розцінка за колективу.
 • Акордна оплата праці – система, при якій оцінюється комплекс різніх робіт Із зазначеним граничного терміну їх виконан: Заккорд-сд. = РНА весь обсягах робіт, руб.
  Оплата праці у відсотках від виручки – при ній заробіток поклади от обсягах реалізації продукції підпріємством:
  З% вір. = Обсягах реалізації х% плати, руб.

Погодинна форма оплати праці
При погодінній оплаті праці заробітна плата Працівника візначається відповідно до Його кваліфікацією и кількістю відпрацьованого часу. Така оплата застосовується тоді, коли праця Працівника Неможливо нормуваті або віконувані роботи не піддаються ОБЛІКУ.

 • Проста погодинна оплата праці – оплата здійснюється за Певної кількість відпрацьованого часу Незалежності от кількості Виконання робіт.
  Зпрост. повр. = Тс х tф, руб., Де:
  tф – Фактично відпрацьованій годину.
 • Погодинно-преміальна оплата праці – оплата не Тільки відпрацьованого часу за тарифом, альо и премії за Якість роботи:
  Зповр-прем. = Тс х tф + Премія, крб.
 • Окладная оплата праці – при такій формі в залежності від кваліфікації и віконаної роботи Коженна раз встановлюється оклад:
  Зоклад. = Оклад, руб.
 • Контрактна оплата праці – зарплата обмовляється в контракті:
  Зконтр. = Σ за контрактом, руб.

2) безтаріфні система оплати праці
При вікорістанні безтаріфної системи оплати праці заробіток Працівника поклади від кінцевіх результатів роботи підпріємства в цілому, Його структурного підрозділу, в якому ВІН працює, и от обсягах коштів, Що направляються роботодавцем на оплату праці.

Така система характерізується Наступний ознайо: тіснім зв'язком рівня оплати праці з фондом заробітної плати, Що візначається за конкретним результатам роботи колективу; встановленного шкірному працівнікові постійного коефіцієнта кваліфікаційного рівня и коефіцієнта трудової участі в поточних результатах діяльності.

Таким чином, Індивідуальна заробітна плата кожного Працівника являє собою Його частко в заробленій Усім колективом фонді заробітної плати: Збестар. = ФОП * Частка Працівника, руб.

3) змішана система оплати праці
Змішана система оплати праці має ознайо одночасно и таріфної, и безтаріфної систем.

 • Система плаваючих окладів будується на тому, Що за Умови виконан Завдання Щодо випуску продукції в залежності від результатів праці працівніків відбувається періодічна коригування таріфної ставки (окладу).
 • Комісійна форма оплати праці застосовується для працівніків відділу збуту, зовнішньоекономічної служби підпріємства, рекламних агентств и т.п:
  Зкоміс. = ПРР х% комісійний, руб., Де:
  ПРР – прибуток від реалізації продукції (товарів, послуг) данім працівніком.
 • Дилерській механізм полягає в тому, Що працівник за Свій рахунок закуповує Частину продукції підпріємства, Якові потім сам же и реалізує. Різніця Між фактичність ціною реалізації и ціною, по якій працівник розраховується з підпріємством, являє собою Його заробітну плату:
  Зділерск. = ПРР – Ціна, руб.

Джерела інформації:

 • ru.wikipedia.org – материал з Вікіпедії – Вільної Енциклопедії;
 • aup.ru – Основні форми оплати праці и їх Вплив на результати діяльності підпріємства;
 • glossary.ru – визначення форми оплати праці.

Додатковий от Генон:

 • Де в інтернеті знайте таблиці МРОТ починаючі з 1973 року
 • Який мінімальній Розмір оплати праці в РФ
 • Що таке аванс
 • Чім відрізняється завдаток від авансу

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply