Що таке аутсорсер?

Аутсóрсінг (від англ. outsourcing; outer-source-using) Використання зовнішнього джерела / ресурсу) – передача організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області. На відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий, епізодичний характер і обмежених початком і кінцем, на аутсорсинг передаються зазвичай функції по професійній підтримці безперебійної працездатності окремих систем і інфраструктури на основі тривалого контракту (не менше 1 року). Наявність бізнес-процесу є відмінною рисою аутсорсинга від різних інших форм надання послуг і абонентського обслуговування.

Головним джерелом економії витрат за допомогою аутсорсингу є підвищення ефективності підприємства в цілому та поява можливості звільнити відповідні організаційні, фінансові та людські ресурси, щоб розвивати нові напрямки, чи сконцентрувати зусилля на існуючих, що вимагають підвищеної уваги.

Що передають на аутсорсинг

У відповідності до заяв багатьох постачальників послуг аутсорсингу зовнішньому виконавцеві можуть бути передані практично будь-які функції підприємства. На практиці найбільш поширеними формами реалізації аутсорсингу в Росії є передача таких функцій:

 • бухгалтерський облік і розрахунок податків, розрахунок заробітної плати співробітників;
 • юридичне забезпечення діяльності;
 • управління персоналом;
 • інформаційні системи і керування базами даних;
 • маркетингові комунікації та зв'язки з громадськістю;
 • рекламні послуги;
 • перекладацькі послуги;
 • управління проектами від розробки до реалізації;
 • питання економічної, інформаційної і фізичної (охорона) безпеки;
 • управління логістикою та доставкою;
 • окремі види або етапи виробництва (наприклад, складання та тестування);
 • прибирання та обслуговування;
 • управління транспортом, його технічне обслуговування та ремонт (повітряні та морські судна, автомобільний, залізничний транспорт).

У ряді випадків організація зобов'язана передати функції по здійсненню певної діяльності стороннім організаціям. Наприклад, пайовий інвестиційний фонд не може самостійно вести облік, контроль і управління власними активами. Для цього він зобов'язаний вдаватися до послуг зберігача, аудитора і керуючої компанії.

Вигоди від використання аутсорсингу

Аутсорсинг дозволяє компанії-замовнику скоротити витрати і значно знизити трудомісткість і витрати на експлуатацію інформаційних систем і додатків, концентруватися на основних бізнес-процесах компанії, не відволікаючись на допоміжні.

Конкретні вигоди:

 • зниження вартості реалізації бізнес-процесу саме:
 • скорочення і контроль витрат (як правило дешевше, ніж зарплата штатній одиниці)
 • економія на податках на зарплату штатній одиниці (в РФ використовується спрощена система оподаткування, при якій податки складають 14% замість 26%, а з тимчасово перебуваючих не стягується, а також страхові внески на виробничий травматизм часто нижче)
 • звільнення внутрішніх ресурсів компанії для інших цілей (можливий синергетичний ефект)
 • збільшення якості отримуваних продуктів або послуг:
 • фокусування компанії на основній діяльності (як фірми-замовника, так і виконавця – тут також можливий синергетичний ефект)
 • використання спеціалізованого устаткування, знань, технологій
 • зниження ризиків, пов'язаних з реалізацією бізнес-процесу
 • використання конкуренції на ринку виконавця
 • скорочення впливу некерованих факторів (брак комплектуючих)
 • поділ і часткова передача іншій компанії ризиків
 • додатковий доступ до фінансів (на фондовому ринку) – підвищення інвестиційної привабливості фірми.

Недоліки та слабкі місця аутсорсингу

 • рівень професіоналізму співробітників аутсорсингової компанії – аутсорсера (як виконавця, так і його керівника) може виявитися недостатнім для виконання робіт або надання послуг на належному рівні;
 • недостатність важелів керуючого впливу може призвести до зниження ефективності процесів та збільшення витрат на обслуговування;
 • наявність ризиків порушення збереження майна, безпеки та витоку відомостей конфіденційного характеру, в результаті надання нерегульованого доступу до документів, даними і матеріальним цінностям підприємства;
 • збільшення часу рішення проблем в аварійних ситуаціях, пов'язане із зайвою передавальною ланкою і узгодженнями;
 • недостатнє знання національних і місцевих культурних особливостей (при виводі call-центрів за кордон або в провінцію);
 • слабке знайомство з психологією клієнтів;
 • недостатня якість підбору кадровими агентствами;
 • велика плинність персоналу;
 • штатний співробітник (за рахунок робочого спілкування з колегами) здатний своєчасно виявляти деякі помилки (як помилка в одержувача кореспонденції), а іноді проінформувати клієнта про новинки, при тому що позаштатний зазвичай виявляє лише «шаблонні» помилки, які є менш критичними.

Аутсóрсер – це спеціалізована організація класу B2B, постачальник послуг аутсорсингу. Основна ознака аутсорсингової організації – виділення в бізнесі ключового процесу надання послуг, що є для інших організацій допоміжними. Іншою відмітною ознакою аутсорсингової організації є модель постійного надання сервісу (Recurring business). Аутсорсери також можуть залучатися на виконання разових робіт, пов'язаних з реалізацією окремих досить масштабних проектів (зазвичай у сферах будівництва, впровадження технологій і т.п.). У таких випадках зазвичай проектна робота в зазначеній сфері є вузькою спеціалізацією для аутсорсера, а тривалість проектів складає від 1 року до 5 років.

Джерела та додаткова інформація:

 • chtotakoe.info – що таке аутсорсинг (добірка визначень);
 • ru.wikipedia.org – загальний матеріал з Вікіпедії;
 • ru.wikipedia.org – матеріал про аутсорсинг в бухгалтерії;
 • crn.ru – аутсорсинг: від мрії до реальності;
 • osp.ru – пристрасті по аутсорсингу (матеріал в «Журналі мережевих рішень / LAN».

Див також на Генон:

 • Що таке аутстаффінг?

Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply