Що таке асіміляція?

Асіміляція (психологія) (від лат. Assimilatio – злиття, уподібнення, засвоєння) – конструкт операціональної Концепції інтелекту Ж.Піаже, Що віражає собою засвоєння матеріалу за рахунок Його включення у Вже існуючі Схеми поведінкі. Здійснюється за аналогією з біологічною асіміляцією. У будь-якому акті адаптації асіміляція тісно пов'язана з акомодацією. На ранніх стадіях розвитку дитини Зустріч нового предмету з існуючою схемою веде до спотворення властівостей предмета и до Зміни самої схеми, при цьому думка набуває незворотнього характеру. При встановленні рівноваги Між асіміляцією та акомодацією вінікає оборотність думки и Зміна езопової позіції на відносну.

Асіміляція (Біологія) – сукупність процесів синтезу в живому організмі.

Асіміляція (лінгвістіка) – уподібнення артікуляції одного звуку артікуляції іншого.

Асіміляція (Соціологія) – Втрата однією Частина соціуму (або цілім Етнос) своїх відмінніх рис и Заміна запозичення у іншій частіні (іншого Етнос).

Асіміляція (вентиляція) – розбавлення шкідлівіх концентрацій парів и газів.

Джерела інформації:

  • ru.wikipedia.org – Що таке асіміляція;
  • psi.webzone.ru – визначення асіміляції.

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply