Що таке антитеза?

Антитеза (від грец. Antithesis – протиставлення) – одна із стилістичних фігур: оборот поетичної мови, в якому для посилення виразності різко протиставлені прямо протилежні поняття, образи, риси характеру дійових осіб.


Приклади антитези:


"Я – цар, я – раб, я – хробак, я – бог!"


(Г.Р.Державин. "Бог")


Вони зійшлися. Хвиля і камінь,


Вірші і проза, лід і полум'я


Не настільки різні між собою …


(О.С.Пушкін. "Євгеній Онєгін")


Джерело: словник російської літератури


Так само можна подивитися, що таке "антитеза" в літературній енциклопедії.


Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply