Що таке анаграма?

Анаграма – це літературний прийом, що складається в перестановці букв або звуків певного слова (або декількох слів). У ряді випадків анаграмами прийнято також називати інші у функціональному відношенні (тобто не є літературним прийомом) рекомбінації літерного чи звукового складу слів.

Анаграма – гра літерами, завдання освіти з одних і тих же букв різних слів (наприклад, ром і мор; брехати і рвати) або перестановка букв, за допомогою якої з одного слова складається інше (наприклад, сон – ніс, рів – злодій, ласка – скеля).

Джерела інформації:

 • wikipedia.org – анаграма у Вікіпедії;
 • slovopedia.com – анаграма в тлумачному словнику В.І. Даля;
 • slovari.yandex.ru – анаграма в тлумачному словнику російської мови під ред. Д.Н. Ушакова.

Додатково на Vidpo.net:

 • Що таке абревіатура? Як записують, схиляють і вимовляють абревіатури?
 • Що таке метонімія?
 • Що таке синекдоха?
 • Що таке антоніми?
 • Що таке Літота?
 • Що таке парцеляція?
 • Що таке асонанс?
 • Що таке фразеологізм?
 • Що таке неологізм?
 • Що таке оксюморон?
 • Що таке паронімія?
 • Що таке плеоназм?
 • Що таке риторичне питання?

Category: література

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply