Що таке амортизація в бухгалтерському обліку?

АМОРТИЗАЦІЯ – обчислений у грошовому виразі знос основних засобів в процесі їх застосування, виробничого використання.

Амортизація є одночасно засіб, спосіб, процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Інструментом відшкодування зносу основних засобів є амортизаційні відрахування у вигляді грошей, що спрямовуються на ремонт або будівництво, виготовлення нових основних засобів.

Сума амортизаційних відрахувань включається у витрати виробництва (собівартість) продукції і тим самим переходить в ціну. Виробник зобов'язаний робити нагромадження амортизаційних відрахувань, відкладаючи їх із виручки за продану продукцію. Накопичені амортизаційні відрахування утворюють амортизаційний фонд у вигляді грошових коштів, призначених для відтворення, відтворення зношених основних засобів.

Джерела:

  • training.com.ua – тренінг, семінари, конференції, значення економічних слів.

  • allcredits.com.ua – словники, значення слів;

  • ru.wikipedia.org – інформація з Вікіпендіі;

  • rabota2000.com.ua – значення економічних термінів;

  • prorobotu.net.ua – бухгалтерський облік. Словники термінів.


Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply