Що таке акорд?

Аккорд (фр. accord, італ. Accordo, від пізньо лат. Accordo – погоджую) – поєднання трьох і більше різнойменних музичних звуків, що звучать одночасно або майже одночасно.


Як правило, під акордом розуміють поєднання таких звуків, які відстоять один від одного на терцію або можуть бути розташовані по терціях шляхом перестановок і переносів на октаву. Подібне визначення вперше дав І.Г. Вальтер в 1732. До цього під акордом розумілося будь-яке поєднання одночасно звучних тонів; таке розширене розуміння зустрічається і в сучасній музиці. Інтервал, що складається з двох звуків, не становить акорду, а тільки натякає на нього. У деяких випадках подібні поєднання і повинні розумітися як фрагменти акордів за задумом автора. Подібного роду натяки на гармонію зустрічаються в двухголосном поєднанні. Акорди поділяються на консонирующие і дисонуючі. Музична дисципліна, що вивчає акорди та інші співзвуччя, називається гармонією.


На фортепіано акорди беруться одночасним натисканням трьох і більше клавіш, на гітарі – ударом або щипком трьох і більше струн. Акорди можуть виконуватися декількома інструментами одночасно, в тому числі симфонічним оркестром, а також декількома співочими голосами.


Акорди мають назви за кількістю вхідних в акорд різнойменних звуків, віддалених один від одного на терції:


- тризвук,


- септакорд,


- нонаккорд,


- ундецімаккорд (Зустрічається рідко, як і акорд з 7 звуків).


Нижній звук акорду називають основним тоном, інші звуки називаються по інтервалу, на який вони відстоять від основного тону (терція, квінта, септима, нона, ундеціма). Будь-який звук акорду може бути перенесений на октаву або сдублірован в інших октавах, при цьому акорд зберігає свою назву. Якщо при цьому основний тон акорду перестає бути нижнім, відбувається так зване звернення аккорда.Всякое відступ від терцового складу акорду означає введення неаккордових, з точки зору класичної музики, звуків.


Починаючи з кінця XIX століття (Скрябін, Шенберг, Хендеміт), робляться спроби заміни терцового складу квартовим, але широкого розповсюдження такий склад не отримав. В сучасній музиці терцового акорди також ускладнюються за допомогою впровадження дисонансів. Використовуються і акорди змішаного будови.


Джерело: Вікіпедія


Category: Музика

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply