Що таке абсентеїзм?

Абсентеїзм (у виборчому праві, лат.Absentia – відсутність) – неучасть у голосуванні на виборах і референдумах громадян, що володіють активним виборчим правом.
Це явище властиве практично всім країнам, де проводяться вільні вибори на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях. У другій половині XX в. абсентеїзм на загальнонаціональних виборах в західноєвропейських країнах коливався приблизно в межах 25-30% від чисельності виборчого корпусу, а іноді ще вище. Традиційно високий абсентеїзм в США (понад 40%). Як правило, активність виборців на президентських виборах дещо вища, ніж на парламентських, а на останніх неучасть зростає у другому турі, оскільки багато з тих виборців, чиї кандидати не пройшли в першому турі, втрачають інтерес до виборів. Існуюче в деяких країнах правило обов'язкового голосування великого ефекту не дає. Найбільш значимі причини абсентеїзму – низька політична і правова культура певних верств населення, що породжує байдужість до політичного процесу і відчуження від нього (пасивний абсентеїзм). У меншій мірі абсентеїзм – результат відмови від участі у виборах за політичними мотивами, наприклад незгоду з винесенням питання на референдум, негативне ставлення до всіх кандидатів на президентських виборах і т.п. (Активний абсентеїзм). На рівні абсентеїзму може позначитися погана організація виборчої кампанії, невдало вибраний день для голосування і навіть погана погода. Найменший рівень абсентеїзму характерний для декоративних виборів і плебісцитів, що проводяться диктаторськими, авторитарними режимами: виборці побоюються несприятливих політичних наслідків неявки на виборчі пункти, а влада досить жорстко контролюють виборчий процес. З цим в значній мірі пов'язана "знаменита" цифра – 99,9% брали участь у виборах в колишньому СРСР. Для вільних виборів, що проходили в Російській Федерації після розпаду СРСР, характерний в середньому названий вище європейський рівень абсентеїзму. При цьому виявляються значні коливання. У квітні 1993 р. в голосуванні з референдуму не прийняло участі 35,5% від загального числа громадян, що мали право брати участь у референдумі. У грудні 1993 р. на проведених одночасно референдумі з ухвалення нової Конституції РФ і виборах до Федерального Зібрання РФ абсентеїзм склав 45,2% від чисельності виборчого корпусу. Критичної точки він досяг на регіональних виборах навесні 1994 р., коли в багатьох округах вибори не відбулися в зв'язку з неявкою виборців. Однак потім крива пішла вгору. На парламентських виборах (в Державну Думу) у 1995 р. відсоток абсентеїзму значно зменшився, а на президентських виборах 1996 р. взяло участь майже 70% виборців. Особливо наочно виявилася кореляція між участю виборців і соціально-політичною значимістю виборів. Позначився також зрослий досвід проведення виборчих кампаній.

Джерело: Рубрікон.

Абсентеїзм (землеробський) – форма землеволодіння, при якій власник землі, не беручи участь у процесі виробництва, отримує грошовий дохід у вигляді ренти або прибутку. При цьому земля обробляється орендарями-фермерами або здольниками у відсутність її власника.

Джерело: EDI-Press.

Абсентеїзм (в трудовому праві):
а) відмова від виконання посадових або інших обов'язків працівником;
б) одноденне відсутність на робочому місці, у випадку, якщо це пов'язано з хворобою, але без документа про медичний огляд або ухилення від посадових обов'язків без поважної причини.


Category: Різне

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply