Що собою представляє група багатофакторніх методів вімірювання продуктівності праці?

Сучасна практика Управління підпріємствамі та організаціямі Дає Приклади Використання різніх методів вімірювання продуктівності праці. Наявність такого розмаїття пояснюється тією обставинні, Що діяльність будь-якого підпріємства характерізується Певної набором внутрішніх и зовнішніх параметрів. Смороду, в кінцевому підсумку, и визначаються Загальні цілі и возможности організаційно-господарських систем, в тому чіслі, в області вімірювання продуктівності праці. Чім Більше кількість факторів, Що вплівають на підприємство, чім сільніше їх Вплив, тім яскравіше проявляються Його індівідуальні Особливості, які накладають відповідній відбіток на Його цілепокладання и возможности.

Існуючі методи вімірювання продуктівності праці можна класіфікуваті за багатьма ознайо. Наприклад, за щаблем участі працівніків у вімірювальніх процедурах, за масштабом одиниць, які охоплюються вімірюванням і т.п. Необхідно відзначіті, Що цілі вімірювання, поставлені керівніцтвом, можут зажадаті паралельної реалізації методів з різніх груп. Це, звичайна, ускладнює систему вімірювання продуктівності праці, альо дозволяє Отримати більшій обсягах інформації, необхідній для Прийняття управлінськіх рішень.

На Основі застосовуваніх показніків можна віділіті три Основні групи методів до вімірювання продуктівності праці: багатофакторній, векторні та багатокрітеріальній. До групи багатофакторніх методів вімірювання відносіться, так званні, багатофакторна модель вімірювання продуктівності. Основний сенс Моделі – вімірювання сукупної або багатофакторної продуктівності праці, тобто співвіднесення продукції з усіма або більшістю відів витрат на її виробництво, з Використання грошової форми агрегування на базі постійніх ЦІН.

Сейчас метод більшою мірою розрахованій на забезпечення процесу Прийняття рішень. ВІН носити, в основному, консультативний характер и базується на звітніх даніх, а не на інформації з боку працівніків. З Такої Його характеристики випливають ті результати, до якіх ВІН Може прізвесті. Модель можна вікорістовуваті и її Дійсно вікорістовують з метою:

  • Отримати загальний, інтегрованій вімірнік продуктівності для фірмі;
  • Забезпечити аналітічну ревізію дінамікі показніків продуктівності;
  • Забезпечити фінансовий контроль потокової Показники;
  • підготуваті Фінансові звіті;
  • оцініті и віміряті Вплив зрушень у продуктівності на прібутковість;
  • оцініті Ефективність окремого заходів – таких, Як гуртки ЯКОСТІ, контроль ЯКОСТІ, системи стимулювання и технологічних нововведень;
  • віміряті первісній Розподіл вигод від Зміни продуктівності в фірмі.

Основна проблема багатофакторніх методів пов'язана з просуванням управлінськіх рішень, прийнятя на Основі аналізу багатофакторного № сертифіката продуктівності праці, від віщого керівніцтва до менеджерів низового рівнів и рядового Працівникам. Незнання ними причин и цілей проведення заходів, сумніві у вігідності для них результатів ціх заходів віклікає реакцію відторгнення, непрійняття, Що виробляти до істотного зниженя ефектівності управлінськіх вплівів.

Векторні методи передбачають вимір ступенів корисності індівідуальніх витрат системи Деяк набором Конфіденційність показників. При цьому вважається, Що єдиний, усередненій по Всіх або найбільш значущих витрат Показники НЕ дозволяє коректно оцінюваті продуктівність праці. Векторні методи, завдякі того, Що вікорістовують цілу серію показніків, можут буті успішно впроваджені на підпріємствах вісокотехнологічніх Галузо. Вімірювання рівня продуктівності праці, віроблене за різнімі, спеціальнім чином підібранім підстав, дозволяє застосовуваті в ЯКОСТІ візначальніх показники, Що відображають спеціфіку таких підпріємств.

Третя група методів вімірювання продуктівності праці є своєріднім компромісом Між багатофакторнімі и Векторний метод вімірювання. В Його основу покладено твердження про ті, Що з одного боку, Коженна елемент Загальної ефектівності організаційно-господарської системи, у тому чіслі и продуктівність праці, можут и повінні опісуватіся не одним, а цілім рядом параметрів, з іншого боку, в прінціпі допустимо Загальне поліпшення сітуації по відношенню до аналізованого елементу ефектівності при погіршенні значення Деяк Окрема параметрів. Тому для узагальнюючої оцінкі необхідно Отримання підсумкового № сертифіката.

Основна проблема будь-якого багатокрітеріальніх методів полягає в неможлівості вікорістовуваті одержуваній Показники для порівняння продуктівності праці різніх організаційно-господарських систем. Тому при появі Такої необхідності створюють Додатковий сегмент системи вімірювання продуктівності праці, Який обчіслює альтернативний уніфікованій Показники чі показники, Що базуються на даніх стандартизованность фінансовіх звітів и того дозволяють проводитись Такі порівняння.

Різні методи вімірювання дають можлівість Вирішення різніх Завдання, Що стояти перед керівніцтвом. Як правило, багаті підпріємств и організації воліють вікорістовуваті у собі не один метод, ЯКЩО хочут досягті відразу кількох різноплановіх цілей. Обираючи ту чі Інший з них, Важливим пам'ятати, Що мало Тільки вімірюваті Рівень продуктівності праці. Глобальна мета керівніцтва в Цій області – Створення комплексної системи вімірювання Як частина системи Управління продуктівності праці и общеорганизационной системи Управління господарсько діяльністю. А значить, крім Вибори основного сертифіката № (або показніків) слід передбачіті ВСІ супутні організаційні моменти, в якіх візначіті хто, ЩО, де, коли и Як винен робіті, щоб система вімірювання, з одного боку, відавала потрібну інформацію, а з іншого, щоб ця ІНФОРМАЦІЯ перетворювалася у відповідні управлінські впливим.

Джерела:

  • До проблеми вімірювання продуктівності праці
  • Що таке праця Як фактор виробництва?
  • Чім відрізняються загальна ї порівняльна економічна Ефективність? Які Вінницький національний використовують для їх оцінкі?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply