Роль кінезіології в розвитку інтелекту та логічного мислення дошкільнят

rol kineziologii v razvitii intellekta i 1 Роль кінезіології в розвитку інтелекту та логічного мислення дошкільнятРобота людського мозку забезпечується діяльністю двох його півкуль, що мають певну функціональну спеціалізацію (ліва відповідає за образне, гуманітарне мислення; праве – за знакова, математичне). У здійсненні вищих психічних реакцій істотну роль грає спільна діяльність півкуль. Для розвитку інтелекту необхідно розвивати взаємодію між півкулями. Враховуючи це, можна припустити, що розвиток інтелекту і логічне мислення у дітей можуть спотворюватися через порушення межполушарной передачі інформації. Тому, щоб простимулювати інтелектуальний розвиток дитини, необхідно використання Кінезіологічна вправ. Саме спеціальні кінезіологічні вправи в повному обсязі здатні впоратися з цією задачей.Работи Н.С. Лейтеса, О.М. Леонтьєва, В.Н. Бехтерева довели позитивний вплив маніпуляцій рук на розвиток мови дітей та на функціональність вищої нервової діяльності в цілому. Таким чином, вдосконалення розумових та інтелектуальних процесів потрібно починати з розвитку рухів тіла і пальців. Тобто, розвиваюча робота повинна здійснюватися в напрямку від руху до логічного мислення, а не навпаки. З цією метою і були розроблені спеціальні вправи: дихальні, рухові, пальчикові ігри, розтяжки і т.п. Під впливом Кінезіологічна вправ в організмі дитини відбуваються позитивні комплексно-структурні зміни. І чим навантаження інтенсивніше (в межах розумного), тим істотніше ці зміни. Більш того, розроблені методики допомагають виявляти приховані здібності дітей і значно розширюють межі діяльності та можливостей головного мозга.Логіческое мислення – це психічна функція, яка забезпечує навчання і життєдіяльність дитини. Розвиток мислення пов’язане з розумінням функціонального призначення тих чи інших предметів, з формуванням уявлення про відмінність і подібність, з розумінням причинно-наслідкових зв’язків. Використовується наступна структура роботи при розвитку логічного мислення: 1) Встановлюємо зв’язок «малюнок – предмет – слово», 2) Встановлюємо зв’язок між малюнком і подією, 3) Вчимося розуміти сенс сюжетних картинок; 4) Вчимося розуміти серії сюжетних картінок.Еще одним позитивним моментом від проведення Кінезіологічна занять є те, що вони дають не тільки швидкий, а й накопичується ефект, розвиваючи при цьому логічне мислення і підвищуючи розумову діяльність в цілому. Існує основна вимога до використання Кінезіологічна методів. Це точне виконання всіх прийомів і рухів. Перш, ніж навчати дитину, педагог повинен сам спочатку освоїти всі вправи, а потім вже виконувати їх з дітьми, поступово збільшуючи час і складність від заняття до занятію.Кінезіологія відіграє значну роль у розвитку інтелекту, зокрема, логічного мислення у дітей дошкільного віку. Розвиваюча Кінезіологічна методика робить сприятливий вплив на розвиток інтелекту, коригування навчання, а також значно покращує стан соціальної адаптації та фізичного здоров’я дошкільнят.


Category: Наука

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply