Пухлинний АНТИГЕНИ

puhlinnij antigeni 1 Пухлинний АНТИГЕНИ

Пухлинний АНТИГЕНИ

Багато пухлинні клітини продукують антигени, які можуть вивільнятися у кров'яне русло або залишатися на поверхні клітин. Антигени ідентифіковані для більшості злоякісних новоутворень людини, включаючи такі пухлини, як лімфома Беркітта, нейробластома, злоякісна крейди-нома, остеосаркома, нирково-клітинний рак, рак передміхурової залози, рак легені та рак товстої кишки. Ключова роль імунної системи полягає в розпізнаванні пухлинних антигенів, що дає можливість в подальшому визначити мету для ерадикації. Однак, незважаючи на чужорідну структуру, імунна відповідь на пухлинні антигени варіює і часто недостатній для запобігання пухлинного росту.

Тумор-асоційовані антигени (ТАА) мають відносну специфічність для пухлинних клітин, тоді як тумор-специфічні антигени (ТСА) є унікальними для злоякісних клітин. ТСА зазвичай експресувати на клітинній поверхні як частина головного комплексу гістосумісності.

Передбачуваними механізмами походження пухлинних антигенів є наступні:

1) впровадження нової вірусної генетичної інформації (наприклад, людський папіломавірус-ні Е6 і Е7 протеїни при раку шийки матки);

2) пошкодження онкогенів або генів пухлинної супресії канцерогенами, що призводить до генерації нових протеїнів чи індукує акумуляцію протеїнів, які в звичайних умовах не експресуються або експресують-ся в дуже малих кількостях (ras, р53) \

3) аномально високе накопичення протеїнів, які в нормальних умовах представлені в невеликій кількості (наприклад, простат-специфічні антигени, меланома-асоційовані антигени) або експресуються тільки в період ембріонального розвитку (Карциноембріональний антигени);

4) експресія антигенів, в нормі прихованих в мембрані клітини як результат порушення мембранного гомеостазу пухлинними клітинами і 5) вивільнення антигенів, в нормі ізольованих у межах клітини або її органел, при загибелі пухлинної клітини.


Category: Справочник медицинских заболеваний

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply