Коли стався розкол Римської імперії на Західну і Східну?

IV-V століття н.е. в історії Античності характеризуються глибокою кризою культури і суспільства античного типу, що охоплює всі сфери життя – від релігійної до політичної. Спроби вийти з нього робляться багатьма імператорами Римської імперії, які трансформують систему управління, роблять християнство державною релігією, але все це лише на деякий час віддаляє падіння античного світу. На межі імперії з кожним десятиліттям посилюється натиск варварських племен, поки в V столітті н.е. не починається «Велике переселення народів», знищило Західну Римську імперію. Східна імперія, все частіше звана Візантією, встояла. На території колишньої Західної Римської імперії утворилося кілька варварських королівств, в яких зароджується новий суспільно-економічний устрій – феодальний. Панівною релігією в цих королівствах стає християнство, духовним центром якого на Заході вважається Рим. В цілому можна вважати, що в цей період закладаються основи сучасної західноєвропейської цивілізації.

Встановлення режиму доміната в Римській імперії. Тривалий період політичних чвар і негараздів, характерний для більшої частини III століття н.е., коли на троні часом виявлялися зовсім випадкові люди, ставленики тих чи інших частин армії, закінчився з царювання імператора Діоклетіана (284-305 рр..), Який провів цілий ряд реформ. У результаті в імперії встановився режим доміната, при якому остаточно були ліквідовані всі пережитки і ритуали республіканської епохи, імператор став самовладним правителем всіх без винятку своїх підданих, які на загальних підставах платили податки в державну казну і несли багато державних повинностей, що раніше не поширювалося на римських громадян.

Період домінату остаточно порвав з античними традиціями у відносинах держави і особистості – навіть ті примарні залишки свободи, які зберігалися в попередні періоди, зникли. Ідеали античності продовжували ще якийсь час проявлятися в культурній і релігійній сферах.

Істотні зміни відбулися і в економічній сфері: на зміну переважної експлуатації рабів за схемою класичного рабства прийшло використання праці колонів, коли рабів пріклеплялі до землі, забезпечуючи їх сільськогосподарським інвентарем і стягуючи частину врожаю. Юридично колони залишалися повною власністю рабовласника, але за типом експлуатації вони наближалися до кріпакам епохи середньовіччя. На відміну від рабів колони були набагато більше зацікавлені в результатах своєї праці. У містах зникли останні залишки самоврядування: успадковані від епохи класичної античності міські магістратури стали інструментом збору податків і контролю за населенням, все менше можливостей стало у підданих імперії міняти своє місце проживання. Податковий прес держави практично вилучав всі надлишки виробництва. Тільки така жорстка фінансова політика могла забезпечити функціонування величезного апарату з численним чиновництвом і великий постійною армією. За типом влади та моделі взаємин особистості і держави Римська імперія все більше почала нагадувати східні деспотії.

Істотні зміни відбулися зі вступом на престол імператора Костянтина I (306-337 рр..). На відміну від Діоклетіана, який переслідував християн, Костянтин видає Міланський едикт, що встановлює віротерпимість. У 325 р. відбувся Нікейський собор, який очолив Костянтин, який затвердив канон віри, зокрема, перелік священних книг християн, і засудив аріанство. З часу правління Костянтина, який перед смертю сам хрестився, християнство стає офіційною релігією, і спроби відродити язичництво під час правління Юліана Відступника (361-363 рр..) Вже не могли змінити цього положення.

До початку IV в. християнізація носила переважно спонтанний характер. Вона протікала в умовах нелегального або напівлегального статусу християнської церкви в римському державі, і вплив християнства на різні сторони і сфери життя римського суспільства було не дуже значним, як і кількість самих християн. У IV в., Від Костянтина до Феодосія, відбувається процес офіційного прийняття християнства Римською імперією і зрощення християнства з імперією. Результатом цього взаємного зрощення стало те, що до V століття Римська імперія стала християнською імперією, явивши собою модель держави, типового для наступних століть. Але Римська імперія стала християнською не тільки в силу цього, а ще й тому, що з кінця IV в. християнство починає чинити істотний вплив практично на всі сфери життя римського суспільства і стає найважливішим історичним фактором.

Методи християнізації, які мали в основному ненасильницький характер до того моменту, поки християнство стало офіційною релігією. Після цього християнізація, навпаки, стала здійснюватися в основному насильницькими методами, «на грунті закону», і тепер її підкріплювала сила держави і його структури. IV століття є унікальним часом відносної рівноваги язичества і християнства, що робить його особливо цікавим з погляду вивчення мирних методів християнізації.

Закінчення епохи античності позначалося і у сфері грошового обігу: воно занепадає, господарство імперії все більше набуває натуральний характер, в чималій мірі цьому сприяла фіскальна політика самої держави, зменшення вмісту дорогоцінних металів в монетах, це призвело до зникнення з обігу повноцінної монети. Справа дійшла до того, що навіть платню чиновникам і солдатам виплачувалося натурою.

Розкол імперії на Західну і Східну. Нашестя варварів і падіння Західної Римської імперії. Після смерті імператора Феодосія (379-395 рр..) Імперія виявилася поділеної на дві частини – Західну і Східну, остання зі столицею в Константинополі називається Візантією.

В останні десятиліття існування Західної Римської імперії збільшується тиск варварів на її кордони, подібний тиск відчувала і Візантія, але їй вдалося встояти. Необхідно зауважити, що чималу роль в падінні Західної імперії зіграла не тільки сила самих варварів, але і переродження римської армії, в якій часто служили ті ж варвари в якості найманців; практично нічого не залишилося від колишньої армії з її дисципліною та специфічними прийомами ведення бойових дій . У 410 році Рим вперше після галльського навали 387 року до н.е. був узятий і розграбований ворогом – військом вестготського короля Аларіха. З початку V століття, по суті, починається розпад Західної Римської імперії: в 420 році в Іспанії зміцнюються вандали, в Галлії та Іспанії утворюється королівство вестготів. У 455 році вандали під керівництвом Гензериха беруть Рим, а в 476 році найманець на римській службі, вождь германського племені скиров Одоакр зміщує з престолу малолітнього імператора Ромула Августула і відсилає імператорські інсигнії в Константинополь, ніж формально підтверджується припинення існування Західної імперії.

Цими подіями прийнято завершувати історію Стародавнього світу, останнє тисячоліття якого в районі Середземномор'я було ознаменоване розвитком античної цивілізації, що стала основою сучасних західноєвропейської та східно-православної цивілізацій. У цей період з'являється наука, виробляються основні категорії і поняття політичної культури, що використовуються до цих пір; основні форми влади і політичного устрою більшості країн світу беруть початок саме в античній епосі.

Джерела та додаткова інформація:

 • bibliotekar.ru – загибель античної цивілізації в Старому Світі. Поширення світових релігій (IV V століття нової ери);
 • historic.ru – соціально-економічний і політичний лад пізньої Римської імперії (Всесвітня історія, т. 2);
 • law.edu.ru – проблема християнізації Римської імперії;
 • world-history.ru – Римська імперія в IV ст. Імміграція варварів (Успенський Ф.І. Історія Візантійської імперії);
 • historic.ru – Римська імперія в IV-V ст. н.е. і вторгнення племен (карта)
 • biblioclub.ru – Чернявський М.В. Імператор Феодосій Великий та його царювання в церковно-історичному відношенні. – Сергієв Посад, 1913 (у форматі. Pdf).

Додатково на Vidpo.net:

 • Що таке античність?
 • Що таке антична культура?
 • Що таке антична література?
 • Що таке античний театр?
 • Які особливості давньогрецької міфології і релігії?
 • Які особливості давньоримській міфології і релігії?
 • Хто такий Аларіх?
 • Які цікаві факти можна прочитати в «Словнику історичних термінів»?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply