Якими членами речення можуть бути кількісні числівники?

Граматичні ознаки кількісних числівників

А. Загальні морфологічні ознаки кількісних числівників.

 • Кількісні числівники не мають морфологічного ознаки числа (крім слів один, тисяча, мільйон, мільярд).
 • Морфологічний ознака роду представлений тільки у числівників два, обидва, півтора, причому у них протиставлені дві пологових форми, одна – для чоловічого і середнього роду (два, обидва, півтора), Інша – для жіночого роду (дві, обидві, півтори).
 • Єдиним «повноцінним» морфологічною ознакою кількісних числівників є ознака відмінка. Зміна числівників за відмінками називається відмінюванням.

Б. Приватні морфологічні ознаки деяких кількісних числівників і груп кількісних числівників.

1. Цілі числівники.

Цілі числівники змінюються за відмінками.

 • Якщо це складові числівники, то при відмінюванні змінюються всі частини:

І.п. вісімсот п'ятьдесят шість (книг)
Р.п. восьмисот п'ятдесяти шести (книг)
Д.п. восьмистам п'ятдесяти шести (книгам)
і т.д.

 • У складних числівників змінюється кожна основа:

І.п. п'ятьдесят

Р.п. п'ятдесяти

Д.п. п'ятдесяти

В.п. як Р.п. або І.п.

Т.п. п'ятдесятьма

П.п. (О) п'ятдесяти

 • У числівників сорок, дев'яносто, сто всього дві відмінкові форми:

І.п., В.п. сорок, дев'яносто, сто

Р.п., Д.п., Т.П., П.п. сорока, дев'яноста, ста.

 • Числівник один.

Слово один змінюється за родами і числах: один хлопчик – м.р., одна дівчинка – ж.р., одне держава – СР р., одні сани – мн.ч. У цього числівника не один набір форм, як у більшості цілих кількісних числівників, а чотири: для кожного роду в однині і для множини.

 • Числівник два.

Числівник два змінюється не тільки за відмінками, як всі числівники, але й за родами: два хлопчика, два дівчатка, два вікна (форми СР і м.р. збігаються).

 • Числівники тисяча, мільйон, мільярд.

Ці числівники схожі на імена іменники. Вони мають постійний ознака роду і змінюються по числах і відмінками.

І.п. Тисячі тисяч
Р.п. тисячі тисяч
Д.п. Тисячі тисяч
і т.д.

2. Дробові кількісні числівники.

 • Крім числівників півтора, півтораста, всі дробові числівники є складовими: перша частина – ціле кількісний числівник, а друга – порядкове: дві третіх, п'ять восьмих. При відмінюванні змінюються обидві частини:

І.п. п'ять восьмих
Р.п. п'яти восьмих
Д.п. п'яти восьмим
і т.д.

 • Числівник півтора.

Числівник півтора змінюється не тільки за відмінками, але й за родами: півтора - півтори, наприклад, півтора дня, півтори тижні. Форма ср.р. збігається з формою м.р.

 • Числівники один, два в складі дрібних за родами не змінюються, а вживаються у формі ж.р., наприклад: одна восьма, дві третіх.

3. Збірні числівники.

Збірні числівники змінюються за відмінками. Особливим є тільки слово обидва, у якого є форми роду: обидва брата, обидві сестри, обидва держави (форми м. і ср.р. збігаються). Слід дотримуватися норм постановки наголосу в наступних збірних числівників: вóсьмеро, д вятеро, д сятеро.

В. Синтаксичні ознаки кількісних числівників.

 • Кількісні числівники утворюють з іменниками незбиране синтаксичне єдність, тобто у реченні кількісний числівник разом з іменником, до якого воно відноситься, є одним членом речення.

Примітка. Зв'язок компонентів цієї єдності залежить від синтаксичної ролі словосполучень у реченні. Так, якщо дане словосполучення є підметом або прямим доповненням, то числівник керує формою родового відмінка іменника (На стіні висять п'ять картин; Я бачу п'ять картин). Якщо єдність у реченні виступає в іншій якості, числівник узгоджується з іменником (Я заінтригований п'ятьма картинами).

 • Кількісні числівники можуть бути будь-яким членом речення, крім визначення.

Я купив п'ять книг (П'ять книг – доповнення).

Два братика пішли купатися (Два братика – підмет).

Потяг прибуває в 3:00 (В 3:00 – обставина).

П'ять додати два (П'ять – підмет, два – доповнення).

Джерело:

 • Розділ «Числівник» в електронному посібнику «Російська мова» на сайті lingvotech.com

Додатково на Генон:

 • Що таке ім'я числівник?
 • Як схиляються числівники?
 • Як схиляються числівники тисяча, мільйон, мільярд?
 • Як змінюються дробові числівники?
 • Як змінюються збірні числівники?
 • Як змінюються кількісні числівники?
 • Як змінюються порядкові числівники?
 • Якими членами речення можуть бути кількісні числівники?
 • Які норми вживання дробових числівників?
 • Які норми вживання порядкових числівників?
 • Які норми вживання збірних числівників?
 • Які норми вживання кількісних числівників?
 • Де знайти вправи до теми «Норми вживання імен числівників»?
 • Де знайти тест до теми «Числівник. Норми вживання числівників »?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply