Який вигляд має графік лінійної функції?

Лінійною функцією однієї змінної називають функцію виду:

f (x) = k · x + b,

де k і b – константи.

Графік лінійної функції являє собою пряму лінію (звідси і назва функції).

Параметр b відповідає висоті, на якій пряма графіка перетинає вісь ординат (Oy).

При b = 0 графік проходить через початок координат. У цьому випадку, говорять про однорідної лінійної функції або про прямий пропорційності.

Коефіцієнт k дорівнює тангенсу кута нахилу прямої на графіку лінійної функції до осі абсцис (Ох).

  • При k> 0 лінійна функція убуває.
  • При k < 0 линейная функция возрастает.
  • При k = 0 графік лінійної функції проходить горизонтально, паралельно осі абсцис на відстані b від неї.

Джерело інформації:

  • wikipedia.org – Вікіпедія: лінійна функція.

Додатково на Генон:

  • Як знайти рішення лінійного рівняння?
  • Що таке пряма пропорційність?
  • Що таке тангенс?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply