Який офіційний сайт Української нотаріальної палати?

Українська нотаріальна палата (УНП) створена 22 квітня 1993 на конференції тоді ще державних нотаріусів і зареєстрована Міністерством юстиції України 8 червня того ж року як добровільне громадське об'єднання нотаріусів на професійній основі для задоволення та захисту їх соціальних та інших інтересів. Зараз УНП об'єднує понад 4200 державних і приватних нотаріусів.

У всіх областях країни створені регіональні відділення. В окремих регіонах нотаріуси об'єдналися в асоціації, гільдії, які є колективними членами Палати. Українська нотаріальна палата – колективний член Спілки юристів України.

Українська нотаріальна палата прийнята в якості спостерігача у всесвітню організацію нотаріусів – Міжнародний союз латинського нотаріату, який об'єднує нотаріат 77 країн.

Президент УНП – Людмила Миколаївна Павлова, віце-президенти – Катерина Іванівна Чижмарь та Ігор Федорович Сидоров (За станом на вересень 2010 р.).

Офіційний сайт Української нотаріальної палати – www.palata.notariat.org.ua (укр. і франц. Яз.)

____________________________________________________________________________________________

Департамент нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань – структурний підрозділ Міністерства юстиції України.

Основним завданням Департаменту є забезпечення виконання покладених на Міністерство юстиції України завдань щодо розвитку системи нотаріату, організації його роботи та реєстрації адвокатських об'єднань, а також виконання, в межах компетенції, договорів про правову допомогу і правові відносини, укладених з іноземними державами, і Конвенцій, до яких приєдналася Україна.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

 • організує і перевіряє роботу державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та приватних нотаріусів, а також Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі щодо здійснення ними керівництва та контролю за діяльністю державних і приватних нотаріусів, надає їм необхідну методичну і практичну допомогу і дає вказівки щодо усунення виявлених недоліків, здійснює контроль за дотриманням вимог чинного законодавства, виконання наказів, інструкцій, вказівок Міністерства юстиції України з цих питань;
 • розробляє, а також бере участь у розробці і проведенні правової експертизи проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • вивчає, аналізує та узагальнює практику роботи державних та приватних нотаріусів, застосування ними чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій і вживає заходів до її удосконалення;
 • здійснює правову експертизу документів, поданих для отримання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, готує висновки щодо видачі чи відмови у видачі свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю;
 • здійснює контроль за реєстрацією Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі приватної нотаріальної діяльності;
 • здійснює підготовку матеріалів на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, організовує проведення її засідань та оформлення рішень;
 • здійснює підготовку матеріалів на розгляд Комісії з розгляду питань щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, організовує проведення її засідання та оформлення рішень;
 • розробляє для затвердження пропозиції щодо визначення нотаріальних округів, граничної чисельності приватних нотаріусів у межах нотаріальних округів;
 • здійснює правову експертизу документів, поданих для реєстрації адвокатських об'єднань, а також про внесення змін і доповнень у статутні документи адвокатських об'єднань, готує висновки щодо видачі чи відмови у видачі свідоцтв про реєстрацію адвокатських об'єднань;
 • готує пропозиції про виключення адвокатських об'єднань з реєстру;
 • веде журнал реєстрації виданих свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю та реєстр адвокатських об'єднань;
 • здійснює нормативно-методичне забезпечення Єдиних та Державних реєстрів в системі нотаріату;
 • здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх подальшої консульської легалізації, має печатку із зображенням державного герба України та найменуванням Департаменту та штампи для підготовки документів для подальшої консульської легалізації з назвою Департаменту, проставляє апостиль на документах, призначених для використання на території інших держав;
 • узагальнює статистичну звітність про діяльність державних та приватних нотаріусів і адвокатських об'єднань;
 • забезпечує в межах своєї компетенції виконання Договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, укладених з іноземними державами;
 • організовує та забезпечує розгляд звернень громадян з питань діяльності і організації роботи нотаріусів, а також порядку вчинення ними нотаріальних дій, при необхідності вживає заходів щодо їх вирішення в межах чинного законодавства;
 • здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб'єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги (суб'єктам первинного фінансового моніторингу), шляхом проведення планових та позапланових перевірок , у тому числі виїзних;
 • забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб'єктам первинного фінансового моніторингу;
 • здійснює заходи по регулюванню і нагляду з урахуванням політики, процедур та систем контролю, оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків при їх діяльності у цій сфері;
 • проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів суб'єктів первинного фінансового моніторингу, відповідальних за проведення фінансового моніторингу;
 • інформує спеціально уповноважений орган для виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму суб'єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення.

Структура Департаменту та контактні координати його співробітників розміщені на сайті Міністерства юстиції України: minjust.gov.ua

Додатково на Vidpo.net про Україну:

 • Загальні відомості про Україну
 • Які є сайти державних установ України?
 • Який офіційний сайт Президента України?
 • Що таке Верховна Рада України?
 • Що таке Конституційний Суд України?
 • Де можна подивитися склад Кабінету Міністрів України?
 • Що таке Адміністрація Президента України? Хто її очолює?
 • Що таке Секретаріат Президента України? Коли він існував?
 • Які домовленості між РФ і Україною були досягнуті в Харкові 21 квітня 2010 р.?
 • Які види пенсій існують в Україні?
 • Яка біографія Юлії Володимирівни Тимошенко?
 • Яка біографія Віктора Федоровича Януковича?
 • Коли в Києві відзначається день міста?
 • Коли в Одесі відзначається день міста?
 • Коли в Харкові відзначається день міста?
 • Скільки міст в Харківський області; якою офіційний сайт адміністрації Харківської області?

Category: Законодавство

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply