Які види собівартості існують?

Собівартість – це вартісна оцінка використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг) природних ресурсів, сировини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів та інших витрат на її виробництво і реалізацію.

В економічній науці і для прикладних задач виділяється кілька типів собівартості:

– Повна собівартість (середня) – співвідношення повних витрат до обсягу виробництва;

– Гранична собівартість – це собівартість кожної наступної виробленої одиниці продукції;

Види собівартості:

– Собівартість за статтями калькуляції (розподіл витрат для складання собівартості за статтями обліку);

– Собівартість за елементами витрат.

Собівартість за статтями калькуляції представляє:

· 1) Сировина, матеріали, інше (комплектуючі, напівфабрикати, агрегати, вузли і т. д.)

· 2) Паливо, Енергія йдуть на виробництво

· 3) амортизація основних виробничих фондів (2 група – обладнання, верстати, техніка і т. д.)

· 4) Основна заробітна плата основного персоналу (Оклад, тариф)

· 5) Додаткова заробітна плата основного персоналу (% від пункту 4) – Надбавки, доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством

· 6) Відрахування на соціальні заходи (пенсійний фонд, фонд безробіття, фонд соціального страхування, фонд плати за нещасні випадки; нараховується відсотком від основної зар.плата і включається до Фонду оплати праці (ФОП) = 4,5,6 пункти)

· 7) Загальновиробничі витрати – ОПР – (витрати на збут, адміністративні витрати, внутрішньовиробничі витрати) – 4.5.6. пункти для службовців та інше (наприклад ремонт: закупівля паркету, клею, ламінату, штукатурки і т. д.) ОПР обчислюється в% від пункту 4.

· 8) Витрати на відрядження – вартість квитків, добові, оплата житла

· 9) Роботи сторонніх організацій (позначаються як Контрагенти)

· 10) Адміністративні витрати – витрати на утримання апарату управління

Собівартість за елементами витрат:

· I Матеріальні витрати:

1) Сировина, матеріали, комплектуючі вироби і т. д.;

2) Паливо, енергія;

3) Загальновиробничі витрати.

· II Оплата праці:

1) Основний виробничий персонал;

2) Допоміжний виробничий персонал (обслуговування обладнання і т. п.);

3) Інтелектуально трудової персонал;

4) Службовці (керівництво, менеджери, бухгалтери і т. д.);

5) Молодший обслуговуючий персонал.

· III Відрахування на соціальні заходи.

· IV Амортизація.

· V Інше.

Собівартість може включати такі групи елементів витрат (витрат), як:

· Витрати на матеріали;

· Заробітну плату основного і допоміжного персоналу;

· Амортизацію основних засобів;

· Накладні витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалізацією;

· Маркетингові витрати; · і т. п.

Сучасний спосіб справедливого визначення повної собівартості товару – облік витрат за видами діяльності (Activity-based costing). Собівартість змінюється з кожної виробленої або придбаної одиницею товару або послуги.

Джерело: ru.wikipedia.org

Додаткова інформація:

  • Собівартість продукції та структура витрат на виробництво
  • Аналіз собівартості продукції

Category: Бізнес

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply