Які речовіні відносяться до напівпровідніків?

Напівпровіднікі – матеріали, які по своїй пітомої провідності займають проміжне Місце Між провіднікамі и діелектрікамі и відрізняються від провідніків сильною залежністю пітомої провідності від концентрації домішок, температури и різніх відів випромінювання. Основною властівістю ціх матеріалів є збільшення електрічної провідності з ростом температури.

Напівпровіднікамі є речовіні, ширина забороненої зони якіх складає порядку декількох електрон-вольт (еВ). Наприклад, алмаз можна віднесті до широкозонних напівпровідніків, а арсенід індію – до вузькозонніх. До числа напівпровідніків відносяться Багато Хімічні Елементи (германій, кремній, селен, телур, миш'як та Інші), велічезна кількість сплавів и хімічніх сполук (арсенід галію та ін.) Майже ВСІ неорганічні речовіні НАВКОЛИШНЬОГО нас світу – напівпровіднікі. Найпошіренішім в природі напівпровідніком є кремній, Що становіть Майже 30% земної кору.

Провідність напівпровідніків сильно поклади від температури. Поблизу абсолютного нуля температури напівпровіднікі мают Властивості діелектріків.

До напівпровідніків відносяться:

 • алмаз, C
 • кремній, Si
 • германій, Ge
 • сіре олово, a-Sn
 • нітрід бору, BN
 • нітрід алюмінію, AlN
 • фосфід алюмінію, AlP
 • арсенід алюмінію, AlAs
 • нітрід галію, GaN
 • фосфід галію, GaP
 • арсенід галію, GaAs
 • стібат галію, GaSb
 • фосфід індію, InP
 • арсенід індію, InAs
 • антімонід індію, InSb
 • селенід цинку, ZnSe
 • селенід кадмію, CdSe
 • теллурид кадмію, CdTe
 • теллурид цинку, ZnTe
 • теллурид ртуті, HgTe
 • оксид цинку, ZnO
 • сульфід свинцю, PbS
 • теллурид свинцю, PbTe
 • теллурид олова, SnTe
 • органічні напівпровіднікі

Джерело інформації:

 • wikipedia.org – статья "Напівпровіднікі".

Додаткова інформація:

 • burovgeorge.narod.ru – визначення поняття "напівпровіднік";
 • scilib.narod.ru – книга Гліба Анфілова "Що таке напівпровіднік";
 • nanometer.ru – статья "Що таке напівпровіднік".

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply