Які прислівники пишуться через дефіс?

Через дефіс пишуться

а) прислівники (включаючи займенникові прислівники), утворені від повних прикметників і займенників-прикметників префіксально-суфіксальним способом, з приставкою по-і суфіксами-ому,-йому,-і: інший – по-іншому, справжній – по-справжньому, людський – по-людські, англійська – по-англійськи, лисячий – по-лисячі. За аналогією зі словами по-англійськи, по-французьки, по-німецьки, по-російськи через дефіс пишеться прислівник по-латині;

б) прислівники, утворені від порядкових числівників префіксально-суфіксальним способом, з приставкою в-(у-) і суфіксом-їх (-их): перший – по-перше, другий – друге.

в) термін гора;

г) прислівники (включаючи займенникові прислівники) з приставкою кое-і постфікс-то,-небудь,-небудь, частинкою-таки: абияк, навіщось, добре-то, коли-небудь, де-небудь, все-таки ;

д) прислівники, утворені повторенням:

 • того ж слова: ледве-ледве, трохи, ось-ось;
 • того ж кореня, ускладненого приставками і суфіксами: видимо-невидимо, мало-помалу, всього-навсього, як не як, давним-давно, волею-неволею;
 • синонімів: з бухти-барахти, подобру-здорові, так-сяк, неждано-негадано.

Примітки:

1) Пишуться разом займенникові прислівники з префіксом по-, утворені:

 • не від присвійних займенників з кінцевим-му: тому, чому, тому, тому;
 • префіксально-суфіксальним способом від повних прикметників із суфіксом-о: місячний – помісячно, декадний – подекадно, рядковий – порядково.

2) Пишуться роздільно:

 • прислівникові сполучення, складені з повторюваних іменників з прийменником між ними: пліч-о-пліч, з боку на бік, честь по честі (виняток: точнісінько, хрест-навхрест);
 • безприйменникові сполучення, що складаються з повторюваних іменників (друге – в орудному відмінку): чин чином, честь честю;
 • поєднання з однокореневі словами (прислівник + дієслово), в яких перше – наречие на-мя: кишмя кишіти, ревмо ревіти.

3) Важливо не плутати прислівники і прислівникові займенники (пишуться через дефіс) з омонімічними поєднаннями прийменників з прикметниками і займенниками-прикметниками (пишуться окремо). Для того щоб їх розмежувати, є наступне правило: прикметник і займенник-прикметник можна вилучити з пропозиції; із прислівником ця операція неможлива:

Потяги ходять по колишньому розкладом (Потяги ходять за розкладом). – У нас все як і раніше (раніше вилучити не можна);

Події розвивалися за іншим варіантом (Події розвивалися за варіантом). – Він все зробив по-іншому (іншій вилучити не можна).

Правила правопису інших прислівників можна подивитися на Генон за наступним посиланням:

 • Правила правопису голосних на кінці прислівників

Джерела:

 • textfighter.org – Розенталь Д.Е., Джанджакова Є.В., Кабанова Н.П. «Довідник з правопису, вимови й літературному редагуванню» (§ 57 «дефісное написання прислівників»);
 • gramma.ru – Валгіна Н.С., Светлишева В.Н. «Орфографія і пунктуація» (розділ «дефісное написання прислівників»);
 • dictionary.liferus.ru – електронний підручник «Найважливіші правила правопису» (розділ «Правопис окремих букв і поєднань: правопис прислівників і часток»).

Додатково:

 • Презентація «Освіта і правопис прислівників» (5,45 мегабайти)
 • Вправи за темою «Правопис прислівників»
 • Тести з теми «Правопис прислівників» (електронна перевірка знань)
 • Тест онлайн за темою «Правопис прислівників»

Додатково на Генон:

 • Які правила правопису часток в російській мові?
 • Як пишуться союзи і омонімічние частини мови в російській мові?
 • Де можна дізнатися про правопис прийменників у російській мові?
 • У яких словах російської мови часто припускаються помилок у наголосі?
 • Яка інформація з російської мови є в базі даних Генона?
 • Де скачати книги для читання для підготовки до олімпіади з російської мови?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply