Які правила правопису І, И після Ц?

Правопис гласних після Ц

А. Вимова звука [ц].

У давньоруській мові звук [ц] був м'яким. Надалі він отвердел. Тому незалежно від того, яка голосна буква слід за буквою ц, звук [ц] завжди вимовляється твердо: цинга [Цинга], Цюріх [Цур'іх].

Б. Правопис гласних А, Я, У, Ю, Є, Е після Ц.

1. Після ц пишуться голосні а, у, е: чапля, цугом, цілий.

2. Голосні е, ю, я можуть писатися тільки в неросійських власних іменах (географічних назвах, прізвищах і т.д.): Цюріх, Цявловский, Цюрюпа, Коцюбинський.

В. Правопис гласних І, И після Ц.

Пишеться І Пишеться И 1. У коренях слів: панцир, цинга, дефіцит, Сицилія, Цицерон.
1. У коренях слів-винятків: циган, курча, цить, навшпиньках і в споріднених їм словах (Цигани, цикнуть, Ципко та ін), а також в деяких іменах власних: Цибін, Харцизьк.
2. У суфіксах слів: демонстрація, електрифікувати, електрифікований.
2. У суфіксі прикметників -ин: Птіцин, царицин.
2. У деяких іменах власних на -цин: Віцин, Цицин.
2. У власних назвах на -цин: Синіцин, Лісіцин.
4. У закінченнях іменників і прикметників: куций, куцим, куцими.

Г. Правопис голосних Е, Е, О після Ц.

1. Буква е після ц не пишеться.

2. Буква е після ц пишеться в ненаголошеній положенні: танцювати, кільцевої, блюдце.

3. Буква про після ц пишеться під наголосом (незалежно від того, на яку частину слова – корінь, суфікс чи закінчення – воно падає): цóколь, танцóр, кільцó.

Примітка. У ненаголошеній положенні буква про після ц пишеться:

  • в споріднених з цокіт словах: цокотуха, цокотіли;

  • в деяких запозичених словах: герцог, герцогиня, палаццо, скерцо, меццо.

Д. Вправи до теми «Правопис гласних після Ц».

Вправа 1. Вставте пропущені голосні після ц. Зробіть транскрипцію виділених слів.

Бліде осіб .., з блідим осіб .. м, повновида .. го дитини, про повновида .. х дітей, осіб .. вать, осіб .. виття нерв, перелицюють .. вать, перелицюють .. вивать, з рубцями .. м, зарубцюються .. тися, червоні рубці .., сланці .. вий, глянц .. вий, з глянц .. м, з хрипотою .. й, з розрахуночку .. м, з хитрун .. й, м'ясця .., бігати підтюпцем .. й, марганцю .. вка, з марганцем .. м, інтермецо .., герц .. гіня, мудрі індіанців .., ц .. клювати підлоги, ц .. Трусова рослини, нарц .. сс, ПАЦ. . ент, плоскогубці .., бац .. лла, встати на ц .. нирки, біля кордонів .., Куц .. й хвіст, смачні льодяники .., ц .. гарка, глиця .. ня, операц .. я, свинцю .. вать, під віконце .. м, ц .. тата, дефіцит .. т, брати-близнюк .., танц .. вальний, танц .. вщіца, фіксація .. я, ц .. ганенок, ц .. Кнут зубом, окільцюють .. ванний, палаццо .., ц .. ПКІ на руках.

Вправа 2. Вставте пропущені голосні після ц. Зробіть транскрипцію виділених слів.

1. Він був у старій ОТЦ .. Нікополі куртці, доходила йому до колін.

2. В каюту ввійшов вахтовий курки .. н.

3. Густіє сутінок, і з полів ідуть жниць .. .

4. Я опустив ц .. новку, закутався в шубу і задрімав.

5. На звичне «ц .. пи! ц .. пи! »вийшов десяток курей.

6. Улюбленим письменником в будинку Корольових був Михайло Коц .. бінскій.

7. Слідом за Матвієм увійшов ц .. рюльнік.

8. За слюдяним, в свинцю .. виття рамі, віконечком зеленіло ранок.

9. Я піднялася на ц .. нирки і глянула в зал.

10. В зубах ц .. гарка, прим'ятий картуз.

11. «До біса!» – Ц .. кнул на нього генерал.

12. Для нього були ясні тільки ц .. ркуляри.

13. Нині Муха-Ц .. Котух іменинниця.

14. Батько мій, вступаючи в училище, готувався бути танц .. ром.

15. У заводських училищах ц .. фірн мудрості вчать, а ц .. фірь наука богоотводная.

16. На майданчику біля ганку стояли песельнікі в пунц .. вих російських сорочках.

17. Все в будинку пшениці .. ної дихало такою великою кількістю та повнотою господарства, якої не бувало і раніше.

18. Зачали удвох настільки голосно ц .. кота, як дві сороки.

19. Ось вийшла баба годувати ц .. Плят.

20. Ц.. Кали підковами, хропли коні.

21. Як я танц .. вать люблю … Ах, до упаду! А у нас і танц .. рів ні.

22. Незабаром тямущий і ласкавий Куц .. й зробився загальним улюбленцем .. м. І він вирішив вжити всіх заходів, щоб «довготелесий диявол» не зустрічав Куц .. го.

23. У вівторок був хороший фейлетон. А цей у вас не витанц .. вивала.

24. Той же сухий ц .. корій ріс по сторонах стежин.

25. Він вийшов з-за столу, пройшов в танц .. Вально залу – порожньо.

26. Очі його дивилися з хитрун .. й.

27. Від Баренц .. ва до Чорного моря грюкали фронти.

28. Виручив узбек в замасляній спец .. ВКЕ.

Джерела:

  • Правило «Правопис гласних після Ц» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»
  • Вправи до теми «Правопис гласних після Ц» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply