Які правила правопису Е, Е, О після шиплячих?

Голосні Е, Е, О після шиплячих Ж, Ш, Ч, Щ

Пишеться Е (Е) Пишеться Про

А) У коренях слів під наголосом

1. Можна підібрати однокорінне слово з Е: шерстка – шерсть, чорт - чорти, шепіт - шепоче; жовтий - жовтіти.
1. Не можна підібрати однокорінне слово з Е: агрус, нетрі, він шерех, шори, лимар, шоркаться, цокатися, манірний, чохом; Шолохов, Щорс, Печора, Печорін, Іжора.
2. При зміні слова або в однокореневих словах є побіжність голосних: шов - шва, ненажера - жерти, жом - тисну, макуха.
3. У багатьох запозичених словах (причому як в ударних, так і в ненаголошених складах): шок, шомпол, шорти, артишок, капюшон, крюшон, шоу, шоколад, Шотландія, шосе, шофер, шовініст, боржомі, джонка, піжон, мажор, мажордом, креп-жоржет, жонглер, анчоус та ін

Б) Слова, утворені від дієслова палити


Дієслова та віддієслівні прикметники, причастя: обпік руку, підпалив дах, спалений, печіння.
Іменники: опік руки, підпал будинку, печія.

В) У закінченнях і суфіксах

1. У ненаголошеній положенні в закінченнях іменників і прикметників: з пейзажем, з дачею, рудого (Кошеня), хорошого (Одного). 1. Під наголосом в закінченнях іменників і прикметників: під промінь óм, зі свічок ó ї, больш óго (Успіху), з чужóго (Плеча). 2. У ненаголошеній положенні в суфіксах іменників і прикметників, не утворених від дієслів: донечка, горошок, плечовий, плюшевий.
2. Під наголосом у суфіксах іменників і прикметників, не утворених від дієслів: казачóдо, девчóнка, хащóба, моржóвий, грішóвий.
3. Без наголосу на кінці прислівників: незграбно, багатшим.
3. Під наголосом на кінці прислівників, наприклад: свіжийó, загó. У говіркою ще немає суфікса, тому на кінці пишеться Е. 4. Без наголосу в іменників і прикметників із збіглим гласним: грішний - грішна, страшний - страшна.
4. Під наголосом у іменників і прикметників із збіглим гласним: княжóн - княжна, смешóн - смішна.
5. Під наголосом у суфіксі іменників -ер: диригент, стажист.
6. Під наголосом у закінченнях дієслів: пече, палить.
7. Під наголосом у дієслівному суфіксі -евива-: розжовувати, викорчовувати.
8. Під наголосом у віддієслівних іменників з поєднанням суфіксів -ев-до-: корчевка (Від корчувати), ночівля (Від ночувати).
9. Під наголосом у суфіксі пасивних дієприкметників -енн-(-ен-), а також у похідних від них іменників: копчений - копченості, тушкований - тушонка, згущений - згущене молоко.
10. У місцевому відмінку займенники що: про що, а також у словах дарма, причому, ні при чому.

Примітки:

  • Слово шорсткий НЕ однокорінне зі словом шерех.
  • Слово тріскачка, хоча і утворене від дієслова, але не має поєднання суфіксів -ев-до-, тому пишеться з гласним про.
  • У прізвищах і географічних назвах під наголосом після шиплячих в суфіксах може писатися як -ов, так і -ев (Залежить від традиції): Лихачов, Пугачов, Сичівка, але: Ромашов, Балашов, Межовск.

Вправи до теми «Правопис гласних Е, Е, О після шиплячих»

Вправа 1. Вставте після шиплячих пропущені голосні е, е, о в наступних парах слів. Обгрунтуйте вибір голосної букви. Дайте транскрипцію поєднання: шиплячий + голосний.

Груш .. вка – деш .. вка, немає княж .. н – немає ж .. н, книж .. нки – саж .. нки, паперо .. нка – пш .. нка, туш .. нка (маленька туша) – (яловича) туш .. нка, з грак .. м – не при ч.. м, душ .. нка – жж .. нка, їжак .. вий – деш .. вий, девч .. нка – печ .. нка, ш .. ри – діріж .. ри, під гараж .. м – (ми) стриж .. м, смеш .. н – запряжені .. н, тріщить .. тка – щ .. тка.

Вправа 2. Вставте пропущені голосні е, е, о після шиплячих. Розподіліть ці слова за відповідними пунктами правила.

Артіш .. до, Бараш .. до, бесш .. вний, багач .., в ч.. М, верблюжої .. нок, веч .. виття, вовчі .. нок, вооруж .. н, говорити заг .., Грішити .. н, гуж .. виття, девч .. нка, деньж .. нки, дж .. нка, дж .. уль, душ .. нка, йорж .. вий, ещ .., ж .. ваний, ж .. лоб, ж .. лтий, ж .. лудь, ж .. рдочка, ж .. рнов, жж .. шь, ж .. кей, ж .. нглер, жуч .. до, заверш .. н, загасили .. вивать, зайвий .. до, казач .. нок, клапті .. до, шкап .. нка, ківш .. вий, колиш .. до, комівояж .. р, копчено .. ная ковбаса, копчено .. ності, кореш .. до, корчиться .. вка, кіш .. лка, червоношкірі .. го, Криж .. венний, Крюшо .. н, кумач .. вий, конвалія .. вий, лізти на пик .. н, калюж .. до, промінь .. виття, лущ .. вка (від лущити), мальчиш .. чка, Мальч .. нка, Ведмеже .. нок, меш .. ч.. до, мишку .. нок, голяка .. м, неіскуш .. нность, немає киш .. до, незграбний .., дарма .. м, нитка-круч .. нка, ніж .. виття, ніж .. вка, ніж .. нькі, ніж .. нка, ноч .. вка , приречені .. нность, одежі .. нка, очікуван .. г руку, очікуван .. г руки, відволіктися .. нний, очаж .. до, паріч .. до, парчі .. вий, павукові .. до, перемежовуючи. . вка, плечей .. виття, плюш .. вий, під віжки .. й, Поджо .. г будинку, пощ .. чину, прож .. г піджак, прож .. рлівий, пч .. лка, пш .. ннік , пятач .. до, п'ять кіш .. до, розмежує .. ванний, раскорч .. вка, розр .. ска, ретуш .. р, реч .. нька, реч .. нка, реш .. тка, рж .. т, з дач .. й, з каланчі .. й, з лівшами .. й, з лихач .. м, з маля .. м, з міраж .. м, з нош .. й, з продажів .. й, з тягач .. м, саж .. нки, сарана .. вий, свіжий .. на вулиці, згущені .. нка, згущені .. нное молоко, ніяковіючи .. нность, скороч .. нний, стаж .. р, Старуш .. нка, Стішов .. до, сторож .. виття, стосвеч .. вая лампа, сургуч .. м, суч .. до, теч .. т, торж .. до, тріщить .. тка, тріщить .. точний, тертьових .. ба, тертьових .. бний, туш .. ве м'ясо, свиняча туш .. нка, тисч .. нка, пригнічений .. н, уч .. т, часоч .. до, хащ .. ба, ч.. лка, ч.. лн, ч.. рний, ч.. рствий, ч.. рт, ч.. рточка, ч.. ч.. тка, ч.. Каньє, ч.. порно, ш .. лк, ш .. піт, ш .. вінізм, ш .. до, ш .. колада, ш .. мпол, ш .. ркать, ш .. рнічать, ш .. Рох, ш .. ри, ш .. ссейний, ш .. тландскій, ш .. фер, щ .. голота, юбч .. нка.

Джерела:

  • Правило «Правопис гласних після шиплячих» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»
  • Вправи до теми «Правопис гласних після шиплячих» в посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply