Які основні риси Бреттон-Вудської валютної системи?

Бреттон-Вудська валютна система – це післявоєнна міжнародна валютна система, що сформувалась на основі угод, досягнутих на Бреттон-Вудської конференції 1944 р. Згідно Бреттон-Вудська угода, ключовими резервними валютами світу стали долар США та англійський фунт стерлінгів. Долар міг обмінюватися на золото в міжнародному платіжно-розрахунковому обороті. Встановлювалася офіційна ціна на золото з розрахунку 35 доларів за тройську унцію. Курси інших валют були фіксованими, визначалися через монетний паритет і по суті були прив'язані до долара. Для підтримки фіксованих курсів валют центральні банки були зобов'язані підтримувати офіційну ціну на золото, а також проводити валютні інтервенції. За формою Бреттон-Вудська грошова система являла собою своєрідний міждержавний золотодевізний стандарт.

У рамках Бреттон-Вудської валютної системи були створені такі міжнародні кредитно-фінансові установи, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР). МВФ як міжнародна організація зобов'язаний стежити за валютним становищем країн, продажем золота і станом платіжних балансів. У разі погіршення платіжних балансів країн, їх валютного становища МВФ покликаний вживати заходів по його вирівнюванню шляхом надання як технічної, так і фінансової допомоги. Завдання МБРР – фінансування цільових проектів в різних країнах шляхом надання довгострокових позик. До початку 1970-х рр.. Бреттон-Вудська валютна система перестала задовольняти потребам сучасних міжнародних економічних відносин. У цих умовах було вирішено відмовитися від неї і перейти на нову міжнародну валютну систему, яка була зафіксована в Ямайська угода 1976

Основні риси Бреттон-Вудської грошової системи:

  • золото виконувало функцію світових грошей, воно виступало засобом остаточних розрахунків між країнами і всезагальним утіленням суспільного багатства;
  • крім золота в міжнародному платіжному обороті використовувалися долар США та англійський фунт стерлінгів, що мають більш вузьку сферу дії;
  • долар США обмінювався на золото в Казначействі США по офіційно встановленому співвідношенню; ціна золота на вільних ринках складалася на базі офіційної ціни США та до 1968 р. не відхилялася від неї;
  • національні грошові одиниці вільно обмінювалися через центральні банки на долари та між собою по твердо встановленим Міжнародним валютним фондом співвідношенням.

Джерела:

  • Які основні риси Бреттон-Вудської грошової системи?
  • Бреттон-Вудська система
  • Бреттон-Вудська валютна система

Category: Економіка і фінанси

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply