Які основи Теорії Дарвіна?

Чарлз Дарвін (1809-1882) у своїй основній праці «Походження відів шляхом природного відбору» (1859), узагальнівші емпірічній материал сучасної йому біології та селекційної практики, а кож результати Власний спостережень Під годину подорожей и кругосвітнього плавання на Кораблі «Бігль», запропонував вчення про Основні чинників еволюції Головна органічного світу. У Книзі «Зміна домашніх тварин и культурних рослин» ВІН віклав Додатковий фактичність материал до основного праці.

У Книзі «Походження людини и статевості відбір» (1871) Дарвін зроб наголос на статево відбір Як на головний фактор походження людини від мавпоподібніх предків. Згідно Дарвіну, «… для того, щоб унікаті ворогів або успішно нападаті на них, для того, щоб ловити диких тварин, віробляті зброю, необхідна допомога віщіх розумово здібностей », а ці Корисні здібності« розвинулася у чоловіка Частина шляхом статевості відбору, т. тобто шляхом боротьбі Між змагаються чоловікамі, частина – шляхом природного відбору, тобто успіху в спільній боротьбі за життя ». Сучасні дарвіністі воліють НЕ акцентуваті Увага на дарвінівської інтерпретації причин антропогенезу в Книзі «Походження людини и статевості відбір» и обмежуються, Як правило, загально твердженнямі про ті, Що Дарвін є автором Теорії походження людини від мавпоподібніх предків.

В Основі Теорії Дарвіна лежить Ідея про властівість організмів повторюваті в ряді поколінь подібні типи речовін та індівідуального розвітку в цілому – властівість послідовності. Спадковість разом з мінлівістю забезпечує Сталість и різноманіття форм життя І і лежить в Основі еволюції Головна живої природи.

Одне з основних зрозуміти своєї Теорії еволюції Головна – Поняття «боротьба за існування» – Дарвін вживалися для позначені відносін Між організмамі, а кож відносін Між організмамі и абіотичних умов, Що прізводять до загібелі Менш прістосованіх и виживаності більш прістосованіх особин.

Поняття «боротьба за існування» відображає тієї факт, Що Коженов вид віробляє Більше особин, Ніж їх доживши до доросли стану, и Що Кожна особин Протяг свого життя вступає в безліч відносін з біотичних и абіотичних факторів середовища.

Дарвін віділів Дві Основні форми мінлівості:

  • Певної мінлівість – здатність Всіх особин одного и того ж виду в Певної умів зовнішнього середовища однаково чином реагуваті на ці Умови (Клімат, грунт).
  • невизначенності мінлівість, характер якої НЕ відповідає змін зовнішніх умов. У сучасній термінології невизначенності мінлівість назівають мутацією

Неминучий результатом боротьбі за існування и спадкової мінлівості організмів, за Дарвіном є процес виживаності и відтворення організмів, найбільш прістосованіх до умів середовища, до загібелі, в ході еволюції Головна непрістосованіх – природний відбір.

Механізм природного добору в природі діє аналогічно селекціонерам, тобто складає незначні и невізначені індівідуальні відмінності и фомірует з них у організмів необхідні прістосування, а кож міжвідові відмінності. Цей механізм вібраковують непотрібні форми I обробляє Нові види.

Теза про природний добір, поряд з принципами боротьбі за існування, спадковості и мінлівості – основа дарвінівської тріади еволюції Головна.

Джерело та Додаткова інформації:

  • nrc.edu.ru – біологічна картина світу. Теорія Ч. Дарвіна;
  • twirpx.com – Найдіш В.М. Концепції сучасного природознавства. Вид. 2-е, перераб. и доп. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 622 з. (Документ у форматі. Doc, Потрібна реєстрація)

Додатковий на Vidpo.net:

  • Яка біографія Чарлза Роберта Дарвіна?
  • Які є Основні Теорії Виникнення життя на земли?
  • Які є Основні Теорії походження людини?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply