Які морфеми належать до формотворчим?

1. Що таке формотворчих морфеми (афікси)?

Морфеми, що використовуються для утворення форм слів, називаються формотворчими (або формообразовательнимі, або словозмінної).

Примітка: щодо належності деяких морфем до групи формотворчих думки вчених розходяться, тому слід уточнювати даний матеріал, спираючись на вимоги конкретних навчальних програм.

2. Які морфеми (афікси) відносяться до формотворчим?

До формотворчим морфемам відносяться:

 • всі закінчення: шкіл-а, ід-у, гарний-ий;
 • деякі суфікси (див. перелік нижче);
 • приставка наи-, що бере участь (разом з суфіксами) в утворенні форм чудовою, рідше порівняльному ступені прикметників і прислівників: наи-кращий, наи-менший, наи-вищий, наи-сложнейший, най-більш, наи-менш;
 • постфікс-ті 2-ї особи множини наказового способу дієслів: хоти-ті, візьми-ті, думай-ті.

3. Чи входять формотворчих морфеми в основу слова?

Формотворчих морфеми в основу слова не входять.

4. Які суфікси є формотворними?

Примітка: думки вчених з цього питання розходяться.

Перелік формотворчих суфіксів:

 • всі суфікси ступенів порівняння прикметників і прислівників (-її,-їй,-е,-ше,-же,-ейш,-айш): сильний – сильно – сильн-її; дорогою – дорого – дорож-е; глибокий – глибоко – глуб-же;
 • суфікс-л-(в тому числі нульовою) минулого часу дієслів: справи-л, хоті-л б, ніс-Ø, спас-Ø;
 • суфікс-і-(в тому числі нульовою) 2-ї особи наказового способу дієслів: жд-й, ніс-і-ті, сядь-Ø;
 • суфікси невизначеної форми дієслова-ть,-ти,-чь-: лежачи-ть, пас-ти, бере-чь (в дієсловах на-чь спостерігається таке явище, як накладення морфем: наприклад, в слові берегти -чь – це і частина кореня (Берегти, бережи, березі, бережеш) (Г / / ж / / ч), і формотворний суфікс як показник невизначеної форми дієслова);
 • всі суфікси дійсних дієприкметників теперішнього і минулого часу (-ущ-,-ющ,-ащ-,-ящ-,-ВШ-,-ш-): ніс-ущ-ий, гра-ющ-ий, кричить-ащ-ий , свист-ящ-ий, чита-ВШ-ий, рос-ш-ий;
 • всі суфікси пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу (-ем-,-им-,-ом-,-нн-,-енн-,-т-): організа-ем-ий, люб-ім-ий, вед-ом- ий, побачивши-енн-ий, розкрити-енн-ий, стер-т-ий, замішані-нн-ий;
 • всі суфікси дієприслівників (-а-,-я-,-учи-,-ючи-, в-,-воші-,-ши-): чую-а, дава-я, буд-вчи, гра-ючи, проигр- в, наду-воші-сь, замкнув-ши-сь;
 • деякі суфікси іменників як показники множини й однини, ср: громадянин – громадяни (суфікс-ін – показник однини); один – друзь [ї-а] (множина створюється не тільки за рахунок закінчення – [а], але й за рахунок суфікса – [й] -); син – син-овь [ї-а] (множина створюється не тільки за рахунок закінчення – [а], але і за рахунок суфікса-овь [й] -); каченя (од . ч.) – ут-ят-а (суфікс-ят– показник множини);

 • деякі суфікси іменників як показники непрямих відмінків, ср: мати – (немає) мат-ер-і, час – (немає) брешемо-ен-і.

Джерела:

 • глава «Суфікси. Постфікси »в навчальному посібнику Л.В. Балашової, В.В. Дементьєва «Курс російської мови»;
 • глава «формотворчих суфікси. Модифікації дієслівної основи »у посібнику Є.І. Літневской «Російська мова: короткий теоретичний курс для школярів».

Додатково:

 • морфемно-орфографічний словник А.Н. Тихонова (щоб побачити поділ слова на морфеми, слід натиснути на знак «+» в розділі «морфемно-орфографічний словник, 2002 р.»);
 • словообразовательно-морфемний словник російської мови К.Р. Галіулліна (представлені словотворчі гнізда і поділ слова на морфеми);
 • словники російської мови, в тому числі рідкісні (посилання на скачування і електронні версії).

Додатково на Генон:

 • Що таке корінь слова?
 • Що таке основа слова?
 • Як знайти в слові суфікс?
 • Як знайти нульовий суфікс у слові?
 • Де знайти перелік нульових суфіксів?
 • Що таке приставка як частина слова?
 • У яких словах в сучасній російській мові приставки пре-і пред-вже не виділяються?
 • У яких словах в сучасній російській мові приставка при-вже не виділяється?
 • Що таке словотвірне гніздо?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply