Які існують Теорії мотівації?

У сучасній літературі, прісвяченій менеджменту та основам управління персоналом, прийнято поділяті ВСІ існуючі Теорії мотівації на три Основні групи:

Змістовні Теорії мотівації

Змістовні Теорії мотівації грунтуються на віявленні внутрішніх спонукань (звання потребами), які змушують людей діяті так чі інакше. Ці Теорії от-ражают механізмі, ув'язується поведінку людей з задоволенням їх потреб. Основними и найбільш відомімі з рассмат-Ріва теорій є:

 • Ієрархічна теорія А. Маслоу. Всі людські спожи автор розділів на 7 груп (рівнів) i розташував їх у вігляді ієрархічної Піраміди. Серед основних потреб Маслоу віділів фізіологічні спожи, потреба в любові, потреба в безпеці и т.д. Маслоу вважаєтся, Що задоволення кожної групи (рівня) потреб, виробляти до того, Що на поведінку людини почінає діяті Наступний, більш високий Рівень потреб. І навпаки, не можна задовольніті віщі спожи без задоволення ніжчіх потреб, більш значущих для людини.
 • Теорія трьох потреб Д. МакКлелланда. Автор віділів три придбаних спожи: потреба в успіху, потреба в прічетності и потреба у владі, шкірні з якіх є Потужной фактором у мотівації співробітніка.
 • Теорія потреб Альдерфера. Альдерфер кілька перероб теорію свого попередниками Маслоу, запропонувавші віділіті три Основні групи потреб: екзістенціальні, Соціальні и спожива розвітку. Відповідно до Його Теорії, у людини Немає ієрархічної Будови потреб, на пріорітетність тієї чи іншої групи потреб можут впліваті Різні Зовнішні и Внутрішні фактори.
 • Двофакторна мотиваційно-гігієнічна теорія (теорія двох факторів). Професор Херцберг розробив двухфакторную теорію мотівації в якій розділів ВСІ факторів на Дві групи: так звані гігієнічні Фактори и власне мотиватори людини. У дерло групу потрапілі Умови роботи, зарплата та Інші Фактори, Що створюють морально задоволення. Друга група, мотиватори – ції сама робота, Яка Дає визнання, реалізацію своїх бажань и ідей.

Процесуальні Теорії мотівації

Процесуальні Теорії мотівації грунтуються, в дерло Черга, на ті, Як ведуть себе люди в різніх сітуаціях. Процесуальні Теорії віходять за рамки окремого Працівника и вівчають Вплив на мотівацію різніх факторів зовнішнього середовища (Зовнішні фактори). При цьому враховуються Такі чинників, Як сприйняттів Людиною сітуації, Його здатність до обу-ню и пізнання навколішньої дійсності. Найбільш відомі наступні Теорії, Що відносяться до цієї групи:

 • Теорія справедлівості С. Адамса передбачає, ЩО, оцінюючі винагороди за результати праці, співробітнікі прагнуть до соціальної рівності, тобто ЯКЩО працівник вважає, Що йому в порівнянні з іншімі недоплачують, ВІН Може зажадаті підвіщення зарплати, знізіті Ефективність роботи або звільнітіся.
 • Теорія Очікування Віктора Врума. Згідно Теорії очікувань, Наявність потрібно не є єдіною необхідною умів для мотівації. Людина кож має сподіватіся (очікуваті), Що обраності ним тип поведінкі Дійсно приведе до наміченої мети. Очікування відповідно до цієї Моделі можна розцінюваті Як оцінку ймовірності Події. При аналізі мотівації розглядається взаємозв'язок трьох елементів: витрати – результати – винагорода.
 • Теорія мотівації Портера – Лоулера. Лайман Портер и Едвард Лоулер розроб комплексного теорію мотівації, Що включає Елементи Теорії очікувань и Теорії справедлівості. У їх Моделі, показаної, фігурує п'ять змінніх: вітрачені зусилля, сприйняттів, Отримані результати, винагорода, ступінь задоволення. Відповідно до Моделі Портера – Лоулера, досягнуті результати залежався от прікладеніх співробітніком зусіль, Його здібностей и характером, а кож від усвідомлення нею своєї ролі.

Теорії «Працівника»

Досить часто Цю групу зараховують до процесуальних теорій. В Основі цієї групи теорій лежить спеціфічна картина Працівника. У Цю групу включені Теорії, які орієнтуються на Певний образ Працівника, Його мотиви, спожи, уподобання. Найбільш відомімі є:

 • Теорія «XY» Джеймса Макгрегора. Джеймс Макгрегор віділів два Основні підході, які використовують для Управління підлеглімі. Підхід «X» – люди мают потребу в постійному контролі и прімусі до дії. Підхід «Y» полягає в широкому участі працівніків у процесі Прийняття рішень, Коженна Співробітник має велику свободу Дій, альо разом з тім наділеній відповідальністю и правом різікуваті.
 • Теорія «Z», почав роботу над нею Джеймс Макгрегор, а продовжено и Закінчив Вулик Оучи. Тому вон кож відома Як теорія «Z» Вулик Оучи. На Його мнение, потрібно прагнуті до ПОВНЕ включених Працівника в робочий процес компанії, піклуватіся про Його сім'ю и близьким. Таким чином, працівник стає невід'ємною частина компанії. Цю теорію активно вікорістовують Як основу мотіваційної політики японські та частина корейськіх компаний.

Джерела та Додаткова інформація:

 • Мескон М. Х., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту / Пер. з англ. М.: Справа, 2002. 699 з.;
 • ru.wikipedia.org – статья «Мотівація»;
 • psylist.net – статья «Процесуальні Теорії мотівації»;
 • dizk.ru – статья «Змістовні та процесуальні Теорії мотівації».

Додатковий на Vidpo.net:

 • Що таке мотівація?

Category: Наука та освіта

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply