Які існують соціальні мережі (в інтернеті)?

Соціальні мережі (в Інтернеті) (Social Networks)

Стосовно до Інтернету це віртуальна мережа, що є засобом забезпечення сервісів, пов'язаних із встановленням зв'язків між його користувачами, а також різними користувачами і відповідними їх інтересам інформаційними ресурсами, встановленими на сайтах глобальної мережі. Простіше кажучи, це веб-сайти з можливістю вказати яку-небудь інформацію про себе (школу, інститут, дату народження та інше), по якій вас зможуть знайти інші учасники мережі.

Одна із звичайних рис соціальних мереж – система друзів і груп.

Історія розвитку соціальних сервісів Інтернету

Найбільш важлива складова розвитку телекомунікаційних мереж – це можливість безпосереднього спілкування людей.

Вихідні способи масового спілкування

 • Електронна пошта. Виникла найпершої, ця форма обміну повідомленнями продемонструвала саму можливість спілкування за допомогою обчислювальних мереж. Архітектурно призначена для обміну повідомленнями між двома абонентами, при невеликій модифікації вона дозволила обмінюватися інформацією групам людей. Такий модифікацією сталі групи або списки розсилки.
 • Телеконференції або групи новин. Телеконференції стали наступним етапом розвитку систем спілкування. Їх особливостями стали, по-перше, зберігання повідомлень і надання зацікавленим особам доступу до всієї історії обміну, а по-друге, різні способи угрупування повідомлень.
 • Інтерактивні бесіди. З розвитком телекомунікацій вся більша кількість користувачів починають працювати в Інтернеті в режимі постійної присутності, і як логічний розвиток цієї ситуації, з'являється сервіс спілкування в режимі реального часу, коли абонент отримує повідомлення в течії незначного проміжку часу в межах декількох секунд після відправлення його співрозмовником. Спеціалізований сервіс такого роду отримав назву Internet Relation Chat (IRC). В рамках цього сервісу спілкування проходить через спеціальні вузли в рамках загальних напрямів – каналів.

Спочатку вільне спілкування користувачів, як таке, у всіх цих сервісах зовсім не було самоціллю. Їх призначенням було забезпечення ділових завдань – інформування, обговорення проблем, робочі комунікації. Незважаючи на це, з їх поширенням і розвитком, з появою в мережі індивідуальних користувачів, із здешевленням самих комунікацій і устаткування, спілкування стало більш вільним, і в рамках цих сервісів стали з'являтися співтовариства – групи людей, об'єднаних спільними інтересами, серед яких обмін інформацією був набагато більш активним і протяжним в часі, ніж поза ними. У цих групах стала формуватися деяка історія обміну – особиста і суспільна, з часом з'явилися і особисті відносини між учасниками.

Такі спільноти мали особливості, обумовлені їх технічним характером:

 • як правило, користувача в такому співтоваристві ідентифікує формальне ім'я, часто скорочене (ник, від англ. nickname - зменшувальне ім'я, прізвисько, кличка). Один реальний користувач може виступати під різними позначеннями, ведучи таким способом кілька віртуальних персонажів;
 • основним способом комунікації був і залишається обмін текстовими повідомленнями. Оскільки емоції звичайним текстом передати складно і не завжди такий текст сприймається однаково, то з часом з'явилися знаки, які позначають емоційне забарвлення тексту, – смайли (від англ. smile – посмішка);
 • характерна особливість часто спілкується групи людей – накопичення активно використовується соціальної історії відносин (жартів, загальних ситуацій, способів вирішення конфліктів та ін.) Така історія служить частково і засобом пізнання «свій – чужий». У мережевих співтовариствах однієї з форм прояву такої історії стало формування своєрідного стилю спілкування, діалогових скорочень, часто – жаргону;
 • стиль спілкування в таких середовищах, не в останню чергу через те, що спілкування ведеться найчастіше від імені віртуального персонажа, який не має явно вираженого статі, віку та соціального статусу, більш вільний, ніж у звичайному житті.

Сучасні форми спілкування в Інтернеті багато в чому схожі на описані раніше сервіси. Адже сервіси ці сформувалися на основі загальноприйнятих уявлень і звичок в обміні інформацією, а ці уявлення і звички значно більш інерційні, ніж технології. Успадкували сучасні співтовариства і особливості такого спілкування, хоч і стали набагато ширше і різноманітніше – за рахунок збільшених технічних можливостей і як наслідок, зрослої кількості залучених в процеси спілкування учасників.

Найбільш поширені сучасні засоби спілкування для своєї роботи використовують програми-браузери і з технічної точки зору є web-додатками. Такий спосіб організації дозволяє максимально полегшити входження в систему спілкування за рахунок використання добре вивченої програми, до використання якої люди вже звикли, за рахунок максимального скорочення настройок системи, а також за рахунок доступності – програми-браузери стали стандартом де-факто і присутні в будь-якій операційній системі, розрахованій на персональне використання. У той же час, завдяки розвитку телекомунікаційних мереж, з таким сервісом можна працювати з будь-якої точки земної кулі, в тому числі і з мобільних пристроїв.

Сучасні засоби спілкування

 • Гостьові книги. Перша і найпростіша форма організації спілкування у вигляді web-додатків. Найпростіша гостьова книга являє собою список повідомлень, показаних від останніх до перших. Кожен відвідувач може залишити своє повідомлення.
 • Форуми. Ця форма спілкування є розвитком ідеї телеконференцій. Повідомлення користувачів в форумах групуються по темах, які задаються, як правило, першим повідомленням. Всі відвідувачі можуть побачити тему і розмістити своє повідомлення – у відповідь на вже написані. Історично перші форуми з'явилися як удосконалення гостьових книг і організовували повідомлення в гілці – так само, як і в телеконференціях. Як правило, теми групуються в тематичні форуми, управління системою здійснюють адміністратори і модератори. Найбільш розвинені форуми починають володіти першими ознаками соціальних мереж – між учасниками можуть бути встановлені соціальні зв'язки.
 • Блоги (Від англ. web log – web-журнал, web-протокол). У цих сервісах кожен учасник веде власний журнал – тобто залишає записи в хронологічному порядку. Теми записів можуть бути будь-якими; найпоширеніший підхід – це ведення блога як власного щоденника. Інші відвідувачі можуть залишати коментарі на ці записи. У цьому випадку користувач, крім можливості вести свій журнал, дістає можливість організовувати стрічку перегляду – список записів з журналів друзів (Friends), регулювати доступ до записів, шукати собі співрозмовників за інтересами. На базі таких систем створюються співтовариства – журнали, які ведуться колективно. У такому співтоваристві його членом може бути розміщене будь-яке повідомлення по напряму діяльності співтовариства.

З розвитком цих форм спілкування стали утворюватися соціальні мережі – тобто сукупності учасників, об'єднаних не тільки середовищем спілкування, але і з явно встановленими зв'язками між собою. В цілому всі сучасні системи забезпечення роботи мережевих спільнот володіють декількома загальними рисами:

 • в переважній більшості співтовариств передбачається реєстрація користувачів – тобто на кожного учасника має бути заведена обліковий запис. При реєстрації користувач повинен вказати про себе деяку інформацію для ідентифікації. Майже всі системи вимагають введення адреси електронної пошти і перевіряють його працездатність, висилаючи лист з кодом активації облікового запису. Якщо адреса невірний, то активувати запис може тільки адміністратор системи. Такий підхід гарантує до певного ступеня унікальність учасника;
 • робота в середовищі проводиться сеансами. Кожен сеанс починається з того, що користувач вказує своє ім'я і підтверджує свою особу введенням пароля. Для зручності, сеансовий участі зазвичай ховається від користувача технічними засобами, але тим не менше ідентифікація користувача відбувається постійно;
 • крім облікових даних, користувач настроює оточення – зовнішній вигляд, додаткові дані про себе, вказує свої інтереси;
 • соціальні мережі і підтримують їх сервіси виявилися дуже ефективним методом забезпечення відвідуваності сайтів, зворотного зв'язку і поступово стали одним із засобів генерації контенту (вмісту, що має цінність). На основі такого підходу з'явилося і швидко набрала популярність досить велика кількість соціальних web-сервісів, об'єднаних загальною назвою «сервіси Web 2.0».

Термін «соціальна мережа» був введений в 1954 році соціологом з Манчестерської школи Джеймсом Барнсом. У другій половині XX століття це поняття почало активно використовуватися на Заході в при дослідженнях соціальних зв'язків і людських відносин, а сам термін англійською мовою став загальновживаним. З часом у соціальній мережі в якості її вузлів стали розглядати не тільки людей як представників соціуму, але й будь-які інші об'єкти, які можуть мати соціальні зв'язки, наприклад: міста, країни, фірми, сайти, їхні ресурси і т.п.

У ході розвитку апарату аналізу різного роду соціальних мереж з'явилися такі терміни, як аналіз соціальних мереж (Social Network Analysis, SNA), теорія соціальних мереж і т.п. У вказаному плані все web-простір і окремі його складові можуть бути представлені вигляді графів, що зв'язують їх вершини, якими можуть служити різні об'єкти мережі (наприклад, сайти, що містять певні види інформаційних ресурсів; організації та фірми; фахівці – носіїв знань; різні категорії користувачів і т.п.) з ребрами або дугами, що представляють собою види зв'язків, які відображають характер взаємовідносин цих об'єктів. Багато сервісів Інтернету, що дозволяють встановлювати безліч телекомунікаційних зв'язків, автоматично формують і використовують соціальні мережі. В результаті з'явився вид автоматизованого сервісу, званий соціально-послугами (Social Networking Service) в Інтернеті.

Соціальні мережі Рунета

 • ВКонтакте – сучасний молодіжний інтернет-месенджер для швидкого і зручного спілкування, а також пошуку людей по всьому світу. Найбільш популярний в Росії і країнах ближнього зарубіжжя. Заснований петербуржців Павлом Дуровим у 2006 році. Спочатку замислювався, як сайт пошуку сокурстніков і однокласників, проте з моменту першого запуску зазнав безліч змін, і був спрощений. Одна з можливостей ресурсу – дивитися відео та слухати музику онлайн. Реєстрація доступна всім бажаючим, достатньо вказати мобільний номер телефону та на ваш телефон прийде логін і пароль для входу.
 • Однокласники – залишається відомим і добрим сайтом, створений на те, щоб допомогу людям, знайти своїх колишніх однокласників, сокурстніков, старих друзів і дати їм можливість підтримувати зв'язок між собою незважаючи на різні міста і країни проживання.
 • Мій Мир@Mail.Ru – одна з популярних альтернативних соціальних мереж. Відмінна риса сайту – можливість безкоштовно дарувати один одному віртуальні подарунки, а якщо трохи витратиться на смс то миттєво знайти і придбати купу друзів.
 • Моє коло – соціальна мережа для професіоналів (пошуку роботи, трудових кадрів).

  Category: Інтернет

Comments (Прокоментуй!)

There are no comments yet. Why not be the first to speak your mind.

Leave a Reply